Baner

Sastanak predsjednika VRI zemalja kandidata EU

Istanbul 09. mart 2011. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore je učestvovala prethodna dva dana na sastanku Predsjednika Vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU u organizaciji Evropskog Računskog suda, Revizorskog suda Turske i medjunarodne organizacije SIGMA.

Predsjednik Senata Državne revizorske institucije Crne Gore, g-din Miroslav Ivanišević, predstavio je, u svome izlaganju, saradnju Državne revizorske institucije i Parlamenta sa posebnim osvrtom na praćenje preporuka iz revizorskih izvještaja, što je jedna od najbitnijih aktivnosti koje su na skupu prepoznate kao prioriteti u budućem radu Vrhovnih revizorskih institucija zemalja Mreže zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU.

Sastanak je rezultirao Istanbulskim sporazumom Predsjednika Vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, u kome se posebno potenciraju aktivnosti u pogledu nezavisnosti Vrhovnih revizorskih institucija, odnosa sa Parlamentom, kao i kvaliteta revizija, što će uticati na dalje jačanje kredibiliteta i institucionalnog razvoja Vrhovnih revizorskih institucija.

Na ovom sastanku, Državna revizorska institucija Crne Gore je kandidovana da bude domaćin Konferencije o važnosti odnosa izmedju Vrhovnih revizorskih institucija i Parlamenta, kao i drugih tijela javne uprave, koja će se održati naredne godine.