Baner

Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na XX Kongresu INTOSAI-a

 

Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, kao punopravan član, učestvovala je na XX Kongresu INTOSAI - Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija, koji se održao od 22. do 27. novembra u Johanesburgu.

Na XX Kongresu INTOSAI-a učestvovalo je 167 delegacija sa preko preko 600 učesnika iz cijelog svijeta kao i predstavnici Ujedinjenih nacija, Svjetske banke, nacionalnih parlamenata i ustavnih sudova.

Kongres je zvanično otvorio predsjednik Računskog Suda Republike Juzne Afrike, g-din Terence Nombembe, koji je ujedno imenovan za novog Predsjednika Upravnog odbora INTOSAI-a.

Crnogorska delegacija, u čijem sastavu su članovi Senata Državne Revizorske Institucije, dr Milan  Dabović i mr Branislav Radulović, kao i predsjednik Odbora Skupštine CG za ekonomiju, finansije i budžet, g-din Aleksandar Damjanović, pored učešća u plenarnom radu Kongresa, imala je više bilateralnih suseta sa predstavnicima vrhovnih revizorskih institucija, koje su članice INTOSAI-a i EUROSAI-a.

Takođe, u bilateralnim susretima sa državnim revizorskim institucijama iz regiona dogovoreni su konkretni oblici buduće saradnje koja će biti usmjerena na oblast razmjene iskustava i znanja, u cilju kvalitetnije kontrole javnog sektora.

Na XX Kongresu INTOSAI-a posebno su razmotrene teme: „Vrijednosti i dobrobit Vrhovnih revizorskih institucija“, i „Revizija životne sredine i održivog razvoja“.

Učesnici XX Kongresa INTOSAI-a povjerili su organizaciju narednog kongresa vrhovnih revizorskih institucija svijeta Narodnoj Republici Kini koji će se održati 2013 godine u Pekingu.