Baner

Sporazum o saradnji

Podgorica, 30. april 2010. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore i Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki potpisali su Sporazum o saradnji, kojim su predvidjene aktivnosti na prevenciji korupcije i drugih oblika nezakonitog ponašanja u toku javnih tendera.

G-din Miroslav Ivanišević, predsjednik Senata, napominje da Državna revizorska institucija posebnu pažnju pridaje saradnji sa državnim organima koji imaju nadležnost u kontroli upotrebe javnih sredstava. ‘Vjerujemo da se na taj način jača antikorupcijski front i aktivnosti koje su važan preduslov u napredovanju Crne Gore ka Evropskoj Uniji. Te koordinisane akcije i pojačana kontrola upotrebe javnih sredstava, racionalnost i ekonomičnost, kao i trasparentnost postupka, dobar su osnov i stvaraju još bolju mogućnost za borbu protiv prevara i korupcije. Postignut je značajan napredak kada je u pitanju postupak javnih nabavki, a samim tim je transparentnost na višem nivou. S obzirom na to da je Državna revizorska institucija kroz revizije prethodnih godina nailazila na mnogo slučajeva kršenja procedura u vezi sa javnim nabavkama, taj sistem treba i dalje unapređivati.’

Cilj Sporazuma je takođe i blagovremeno informisanje o obavljenim revizijama u dijelu javnih nabavki i o donijetim odlukama o izjavljenim žalbama u tim postupcima.