Baner

Radionica o reviziji/evaluaciji sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru (PIFC)

Sarajevo, februar 2010. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore učestvovala je na radionici o reviziji/evaluaciji sistema interne finansijske kontrole u javnom sektoru (PIFC), u periodu od 10. i 11. februara 2010. godine u Sarajevu.

Cilj ove radionice bila je razmjena znanja i praktičnih iskustava vrhovnih revizorskih institucija o funkcionisanju programa revizije sistema interne kontrole. Domaćin radionice je bio Ured za reviziju institucija BiH u saradnji sa SIGMA-om i Evropskom Komisijom. Na radionici su učestvovali predstavnici vrhovnih revizorskih institucija, koje čine ’Mrežu Vrhovnih Revizorskih Institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje EU’, čiji je član i Državna revizorska institucija Crne Gore.