Baner

Seminar o Ulozi Državne revizorske institucije u podnošenju krivičnih prijava iz revizije

Podgorica, 29. oktobar 2009. godine - Misija OSCE-a u Crnoj Gori je 29. oktobra t.g. organizovala u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom Crne Gore, i uz učešće Vrhovnog državnog tužilaštva i Uprave za antikorupcijsku inicijativu, jednodnevni seminar za državne revizore i ostale zaposlene u DRI na temu ’Uloga Državne revizorske institucije u podnošenju krivičnih prijava iz postupka revizije, sa posebnim osvrtom na sumnju na djela sa elementima korupcije’.

Tema ovog jednodnevnog seminara ticala se: obaveze prijavljivanja krivičnih djela iz revizorskog postupka; prezentacije smjernica o krivičnim prijavama iz revizorskog postupka, koje su nastale kao odgovor na preporuku GRECO grupe; i pravilnog shvatanja saradnje izmedju Državne revizorske institucije i državnih tužilaštava.

 


U svojstvu predavača na ovom seminaru učestvovali su gosp. Dušan Mrdović, član Senata DRI i gosp. Veselin Vučković, zamjenik Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore.