Baner

Održana Konferencija „Saradnja Državne revizorske institucije i internih revizora u javnom sektoru“

Beograd, jul 2015. godine – Dragiša Pešić, član Senata i Dobrila Glomazić, rukovodilac Odeljenja u sektoru V, učestvovali su konferenciji „Saradnja Državne revizorske institucije i internih revizora u javnom sektoru“, 14. jula t.g. u Beogradu.

Državna revizorska institucija Republike Srbije bila je domaćin ovog događaja. Podršku organizovanju ove konferencije pružio je Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru projekta „Unapređenje upravljanja javnim finansijama“ koji finansira Švajcarska kancelarija za saradnju (SDC).

Na Konferenciji su učestvovali predstavnici vrhovnih revizorskih institucija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Slovenije. Takođe su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija Republike Srbije, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, državni eksterni i interni revizori i predstavnici donatorskih organizacija.

U svom obraćanju, član Senata, Dragiša Pešić kazao je da su državna i unutrašnja revizija komplementarne. Shodno međunarodnim revizorskim standardima, definisano je da obje promovišu dobro upravljanje doprinoseći transparentnosti i odgovornosti za korišćenje javnih resursa kao i ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti javne uprave. Polazeći od premise da stepen kvaliteta unutrašnjih kontrola i interne revizije umnogome određuje postupak planiranja i potrebno vrijeme za izvođenje eksterne revizije, Državna revizorska institucija teži da ne samo sarađuje sa internom revizijom već i da podstiče izgradnju njenih kapaciteta.