Baner

XX Simpozijum UN/INTOSAI

 

Beč, februar 2009. godine - U Beču se od 11.-13. februara t.g. u organizaciji Međunarodne asocijacije vrhovnih revizorskih institucija - INTOSAI, održava XX Simpozijum na temu: ’INTOSAI kao aktivan partner u međunarodnoj antikorupcijskoj mreži’.

U radu simpozijuma, po pozivu Dr. Josefa Mosera, Generalnog sekretara INTOSAI, učestvuje gospodin Miroslav Ivanišević, Predsjednik Senata Državne revizorske institucije.  

U toku trajanja simpozijuma gospodin Ivanišević će imati i pojedinačne susrete sa predstavnicima međunarodnih organizacija kao i vrhovnih revizorskih institucija.