Banner

Objavljeni Izvještaji o reviziji za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Demokratskog fronta, Grupa birača Šule i Mikan sa građanima za Kolašin, Koalicija za Gusinje – dr Rusman Laličić

Podgorica, 03. mart 2015. godine - Državna revizorska institucija (DRI) je, u skladu s članom 25 Zakona o finansiranju političkih partija, izvršila reviziju izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Demokratskog fronta, Grupa birača Šule i Mikan sa građanima za Kolašin, Koalicija za Gusinje – dr Rusman Laličić.

Predmet revizije su izvještaji o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju za lokalne izbore održane dana 25.05.2014. godine, sledećih  podnosioca izbornih lista Demokratski front – “Miodrag Lekić” u Glavnom gradu Podgorica i opštinima: Bar, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Plav, Pljevlja, Plužine, Šavnik, Žabljak, kao i gradskoj opštini Golubovci; grupa birača „Šule i Mikan sa građanima za  Kolašin“; „Koalicija za Gusinje – dr. Rusmin Laličić“. Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja, a u skladu sa članom 45 Poslovnika Državne revizorske institucije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: član Senata, Nikola Kovačević - rukovodilac Kolegijuma i član Senata, Dragiša Pešić - član Kolegijuma, usvojio je konačne izvještaje o reviziji. Podnosilac izborne liste Barska lista nije u skladu sa članom 25 Zakona o finansiranju političkih partija DRI dostavio Izvještaj o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava sa pratećom dokumentacijom za izbornu kampanju za izbore održane u Opštini Bar dana 25.05.2014. godine. Stoga, DRI nije mogla izvršiti reviziju navedenog izvještaja.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Demokratskog fronta „Miodrag Lekić“ utvrđeno je da je podnosilac izborne liste shodno Zakonu o finansiranju političkih partija: otvorio posebne račune za finansiranje izborne kampanje i shodno članu 15 imenovao odgovorna lica  za namjensko trošenje prikupljenih sredstava i podnošenje Izvještaja o porijeklu,visini i strukturi prikupljenih sredstava za izbornu kampanju u Glavnom Gradu Podgorica, opštinama Bar, Bijelo Polje, Plav, Plužine, Žabljak, Šavnik, Danilovgrad, Kolašin i Pljevlja i gradskoj opštini Golubovci; dostavio DRI Izvještaje o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju sa pratećom dokumentacijom u zakonskom roku i na propisanim obrascima. Podnosilac izborne liste je za finansiranje izborne kampanje koristio sopstvena sredstva u iznosu 25.240,00€, od kojih su sredstva u iznosu od 15.000,00€ prenijeta na izborni račun, nakon održavanja izbora. Shodno naknadno dostavljenim odlukama je utvrđeno da su članica Koalicije sredstva prenijela bespovratno. Zakonom o finansiranju političkih partija sopstvena sredstva nijesu definisana kao izvor finansiranja izborne kampanje. Podnosilac izbornih lista je dio gotovinski isplaćenih troškova u iznosu od 4.948,86€ pravdao neadekvatnom dokumentacijom (nefiskalnim računima), a iznos od 650,00€ nepotpunom dokumentacijom (nedostaju računi i ugovori) i isplatio naknade na koje nije vršio obračun i uplatu poreskih obaveza fizičkim licima u iznosu od 3.895,00€. Podnosilac izborne liste Demokratski front “Miodrag Lekić” je za izbore održane 25.05.2014. godine u: Glavnom gradu Podgorica, opštinama Danilovgrad, Bar, Kolašin, Bijelo Polje, Plav, Plužine, Rožaje, Pljevlja, Žabljak i gradskim opštinama  Golubovci i Tuzi prikupio sredstva za finansiranje izborne kampanje iz privatnih izvora (priloga) u iznosu koji je u skladu sa članom 13 stav 1 i 2 Zakona o finansiranju političkih partija, ali je priloge od fizičkih lica za finansiranje izborne kampanje u Pljevljima u iznosu od 2.000,00€ prikupio nakon proglašenja konačnih izbornih rezultata. Podnosilac izborne liste je pored prikupljenih i utrošenih sredstava iskazao i nedostajuća sredstva za izmirivanje troškova izborne kampanje u iznosu od 137.226,74€ odnosno 50.652,00€ više od Zakonom utvrđenog iznosa koji je isti mogao prikupiti za finansiranje izborne kampanje. Budući da važeći Zakon u periodu održavanja izborne kampanje nije ograničavao iznos sredstava koji podnosioci izbornih lista mogu utrošiti za izbornu kampanju, to ostaje nedefinisano iz kojih sredstava će se navedene obaveze izmirivati. Podnosilac izbornih lista je gotovinski isplatio troškove u iznosu od 42.734,15€, što čini 71,58% ukupno isplaćenih troškova. Gotovinske isplate troškova po opštinama kretale su se u rasponu od 680,00€ do 13.468,78€.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju i prateće dokumentacije podnosioca  izborne liste liste  grupa birača „Šule i Mikan sa građanima za Kolašin“ utvrđeno je sljedeće: podnosilac izborne  liste je  otvorio posebne račune za finansiranje izborne kampanje i imenovao odgovorno lice za namjensko trošenje prikupljenih sredstava i podnošenje Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih sredstava za izbornu kampanju u Opštini Kolašin; podnosilac izborne  liste dostavio je Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju sa pratećom dokumentacijom, ali isti nije dostavio u zakonskom roku shodno članu 25 Zakona i isti nije ovjeren i potpisan od strane odgovornog lica. Podnosilac izborne liste je iskazane troškove u Izvještaju u iznosu od 700,00€ pravdao nepotpunom dokumentacijom (nedostaje bančin izvod). Podnosilac izborne liste je u dostavljenom izvještaju osim prikupljenih i utrošenih sredstava iskazao i nedostajuća sredstva za izmirivanje troškova izborne kampanje u iznosu od 380,00€.

Revizijom Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju i prateće dokumentacije podnosioca  izbornih lista liste „Koalicija za Gusinje – dr. Rusmin Laličić“, utvrđeno je sljedeće: podnosilac izborne liste nije shodno članu 14 Zakona o finansiranju političkih partija otvorio poseban račun za finansiranje izborne kampanje i nije shodno članu 15 Zakona imenovao odgovorno lice za namjensko trošenje prikupljenih sredstava i podnošenje Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih sredstava za izbornu kampanju u Opštini Gusinje; podnosilac izborne liste nije DRI dostavio Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju sa pratećom dokumentacijom, u zakonskom roku koji je utvrđen članom 25 Zakona; podnosilac izborne liste shodno dostavljenoj dokumentaciji je u Izvještajima tačno iskazao iznos prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju; podnosilac izborne liste je iskazane troškove u Izvještaju pravdao vjerodostojnom dokumentacijom.

Konačni izvještaji o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Demokratskog fronta, Grupa birača Šule i Mikan sa građanima za Kolašin, Koalicija za Gusinje – dr Rusman Laličić zvanično su objavljeni na internet stranici Državne revizorske institucije.


Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Demokratski front – „Miodrag Lekić“

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Grupa birača „Šule i Mikan sa građanima za Kolašin“

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista „Koalicija za Gusinje – dr. Rusmin Laličić“

Izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju podnosioca izbornih lista Barska lista