Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Albanske Alternative za 2013. godinu

Podgorica, 11. decembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Albanske Alternative za 2013. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Albanske Alternative za 2013. godinu. Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum za predmetnu reviziju, u sastavu Nikola Kovačević, član Senata - rukovodilac Kolegijuma i dr Branislav Radulović, član Senata - član Kolegijuma, izrazio je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Albanske alternative za 2013. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom zbog nedosledne primjene dijela propisa (Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakon o računovodstvu i reviziji i Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa).

Revizijom su utvrđene sljedeće nepravilnosti koje su uticale na izražavanje mišljenja: subjekt revizije na ime naknada partijskim funkcionerima, naknada po osnovu zakupa poslovnog prostora i naknada po osnovu ugovora o djelu isplatio iznos od 9.400,00€ na koji nije vršio obračun i isplatu poreskih obaveza; subjekt revizije troškove (putne troškove, troškove adaptacije, troškove servisiranja opreme i troškove ozvučenja) u iznosu od 1.035,00€ pravdao nepotpunom dokumentacijom (nedostaju fakture); subjekt revizije u poslovnim knjigama ne obezbjeđuje evidenciju stalne imovine (osnovnih sredstava) kao ni evidenciju potraživanja od lokalnih samouprava.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije realizovao preporuke date u Izvještaju DRI za 2012. godinu koje se odnose na smanjenje gotovinskih isplata, vršenje popisa, donošenje Finansijskog plana, uspostavljanje sistema unutrašnje kontrole, dok je preporuku koja se odnosi na dokumentovanje troškova nije u potpunosti realizovao. Subjekt revizije nije realizovao preporuke koje se odnose na obezbjeđivanje evidencije stalne imovine i potraživanja od lokalnih samouprava i obračun i isplatu poreskih obaveza na isplaćene naknade.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Albanske Alternative za 2013. godinu zvanično je objavljen na internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2013. godinu