Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2013. godinu

Podgorica, 28. novembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2013. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Demokratske unije Albanaca za 2013. godinu. Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum, u sastavu Nikola Kovačević, član Senata - rukovodilac Kolegijuma i dr Branislav Radulović, član Senata - član Kolegijuma, izrazio je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Demokratske unije Albanaca za 2013. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom zbog nedosledne primjene dijela propisa (Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakon o radu i Zakon o računovodstvu i reviziji, Pravilnik o kontnom okviru i Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa).

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2013. godinu Demokratske unije Albanaca, utvrđeno je da subjekt revizije nije realizovao preporuke date u prethodnim izvještajima, a koje se odnose na obračun i uplatu poreskih obaveza na isplaćene naknade, preporuku koja se odnosi na obezbjeđivanje vođenja analitičke evidencije osnovnih sredstava i evidencije potraživanja od lokalnih samouprava, kao ni preporuku koja se odnosi na smanjenje gotovinskih isplata iz blagajne, a djelimično je realizovao preporuku koja se odnosi na dokumentovanje troškova i na uspostavljanje efikasnog sistema unutrašnjih kontrola.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2013. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2013. godinu