Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog centra Crne Gore za 2013. godinu

Podgorica, 26. novembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog centra Crne Gore za 2013. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Demokratskog centra Crne Gore za 2013. godinu. Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum, u sastavu Nikola Kovačević, član Senata - rukovodilac Kolegijuma i dr Branislav Radulović, član Senata - član Kolegijuma, izrazio je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Demokratskog centra Crne Gore za 2013. godinu. Revizijom je utvrđeno da Godišnji finansijski izvještaj za 2013. godinu daje objektivan prikaz iskazanih prihoda i rashoda u skladu sa opšte prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

Pored datog pozitivnog mišljenja, nadležni Kolegijum skrenuo je pažnju subjektu revizije na utvrđene nedostatke i propuste i dao tri preporuke: subjekt revizije u poslovnim knjigama treba da obezbijedi evideniranje potraživanja od lokalnih samouprava na osnovu ovjerene i usaglašene dokumenacije; potrebno je da subjekt revizije preduzme aktivnost u cilju naplate potraživanja pokrene postupak prinudne naplate ili izvši otpis istih i potrebno je da subjekt revizije izvrši popis i procjenu stalne imovine i istu evidentira po procijenjenoj vrijednosti u poslovnim knjigama.

Revizijom Godišnjeg izvještaja Demokratskog centra Crne Gore utvrđeno je da je subjekt revizije ispoštovao preporuku datu u prethodnom Izvještaju, koja se odnosi na dokumentovanje troškova, a djelimično je ispoštovao preporuku koja se odnosi na popis imovine i obaveza i na obezbjeđivanje pomoćne evidencije blagajničkog poslovanja.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog centra Crne Gore za 2013. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog centra Crne Gore za 2013. godinu