Baner

Održana Regionalna Konferencija "Revizija političkih partija - regionalna iskustva"

Beograd, 20. novembar 2014.godine – U Beogradu, održana je dvodnevna regionalna konferencija državnih revizorskih institucija „Revizija političkih partija – regionalna iskustva“.

Na Konferenciji, u ime Državne revizorske institucije učestovali su Predsjednik Senata, dr Milan Dabović, član Senata, Nikola Kovačević i Rukovodilac odeljenja za reviziju političkih partija, Siniša Čađenović. Član Senata, Nikola Kovačević predstavio je iskustvo Crne Gore na temu revizije finansijskih izvještaja političkih partija. Državna revizorska institucija Crne Gore u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija sprovodi revizije godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija i izbornih kampanji, koje obuhvataju partije na centralnom i regionalnom nivou.

Cilj ove konferencije jeste razmjena iskustava i znanja na polju revizije finansijskih izvještaja političkih partija između vrhovnih revizorskih institucija regiona.

Pored predstavnika Državne revizorske institucije, na regionalnoj konferenciji predstavili su svoja iskustva i predstavnici vrhovnih revizorskih institucija Makedonije, Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Regionalna konferencija organizovana je u okviru Projekta „Unapređenje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija“ koji sprovodi UNDP, a finansira Vlada Kraljevine Švedske.