Baner

Članstvo u INTOSAI

Na XIX Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija-INTOSAI, koji je održan od 04. do 10. novembra 2007. godine u glavnom gradu Meksika, Državna revizorska institucija Crne Gore primljena je u zajednicu ove svjetske organizacije kao njen 187. punopravni član.

Crnogorska delegacija koju je predvodio predsjednik Senata DRI Miroslav Ivanišević i u čijem su sastavu bili i Dragiša Pešić, predsjednik skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i članovi Senata DRI Milan Dabović i Branislav Radulović, imala je više bilateralnih suseta sa delegacijama i predstavnicima vrhovnih nacionalnih revizorskih institucija kao i sa predstavnicima INTOSAI-a i EUROSAI-a.

Posebno su bili značajni sastanci sa Arturom Gonzalezom de Aragonom, novim predsjednikom Upravnog odbora INTOSAI-ja i predsjednikom meksičke Vrhovne revizorske institucije, Klaus-Henningom Busseom, direktorom za strateška planiranja INTOSAI-a i njegovim saradnicima, predsjednicima računskih sudova Poljske, koja je domaćin narednog Kongresa EUROSAI-a, i Bugarske Jacekom Jezierskim i prof. Valerijem Dimirovim i predsjednikom Računskog suda Slovenije Igorom Šoltesom.

Tokom razgovora sa zvaničnicima INTOSAI-a i pomenutih zemalja dogovoreni su konkretni oblici buduće saradnje koja će posebno biti usmjerena na oblast edukacije državnih revizora i razmjene iskustava, u cilju kvalitetnog i objektivnog nadgledanja i kontrole javnog sektora.

Prijem Državne revizorske institucije u INTOSAI omogućiće institucionalno jačanje međunarodne saradnje, punu implementaciju medjunarodnih revizorskih standarda za oblast javnog sektora i uspješnije osposobljavanje državnih revizora.