Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke za 2013. godinu

Podgorica, 17. novembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke za 2013. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Demokratske srpske stranke za 2013. godinu. Na bazi sprovedenih revizija, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum, u sastavu Nikola Kovačević, član Senata - rukovodilac Kolegijuma i dr Branislav Radulović, član Senata - član Kolegijuma, izrazio je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Demokratske srpske stranke za 2013. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom zbog nedosledne primjene dijela propisa (Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakona o računovodstvu i reviziji i sl.).

U predmetnoj reviziji, nadležni Kolegijum dao je ukupno pet preporuka u dijelu: subjekt revizije treba da sve troškove pravda na osnovu adekvatne i potpune dokumentacije; U cilju uspostavljanja efikasnog sistema unutrašnje kontrole, subjekt revizije treba da donese sva unutrašnja akta, Statutom utvrdi obavezu donošenja Finansijskog plana do kraja tekuće za narednu godinu i obezbijedi da se uplata svih prihoda od lokalnih samouprava vrši na glavni račun Stranke; subjekt revizije prilikom isplate naknada fizičkim licima treba da vrši obračun i isplatu poreskih obaveza shodno Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica; subjekt revizije treba da u poslovnim knjigama obezbijedi evidentiranje potraživanja od lokalnih samouprava i da evidentiranje istih vrši na osnovu ovjerene i usaglašene dokumentacije i da subjekt revizije treba da u cilju smanjenja gotovinskih isplata iz blagajne plaćanje troškova vrši preko žiro računa.

Revizijom Godišnjeg izvještaja Demokrratske srpske stranke za 2013. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije realizovao preporuku datu u prethodnom izvještaju DRI koja se odnosi na evidentiranje troškova opštinskih odbora, po vrsti troška i na uspostavljenje unutrašnje kontrole nad materijalno finansijskim poslovanjem OO, djelimično je realizovao preporuku koja se odnosi na dokumentovanje gotovinki isplaćenih troškova i nije realizovao preporuku koja se odnosi na donošenje Finansijskog plana i ostalih unutrašnjih akata, kao ni preporuku koja se odnosi na obračun i isplatu poreskih obaveza na isplaćene naknade fizičkim licima.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke za 2013. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske srpske stranke za 2013. godinu