Baner
petak, 31 oktobar 2014 10:18

Objavljen Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2013 – oktobar 2014. godine

Podgorica, 31. oktobar 2014. godine - U skladu s članom 18. i 19. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, Državna revizorska institucija Crne Gore dostavila je Skupštini i Vladi Crne Gore Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2013 - oktobar 2014. godine.

Revizijom Završnog računa Budžeta Crne Gore za 2013. godinu obuhvaćena je provjera računske tačnosti, provjera primitaka i izdataka, kapitalnog budžeta i transakcija finansiranja, polazeći od pojedinačnih provjera kod 22 subjekta. Dato je ukupno 16 preporuka koje imaju za cilj unapređenje poslovanja budžetskih korisnika i učvršćivanja fiskalne discipline.

Pored revizije Završnog računa Budžeta Crne Gore za 2013. Godinu, Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2013 – oktobar 2014. godine sadrži izvode iz 15 revizija u kojima su prezentirani najbitniji nalazi, preporuke i mjere za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju subjekata revizije, obuhvaćenih izvještajnim periodom. U izvršenim pojedinačnim revizijama dato je ukupno 231 preporuka, 39 mišljenja (15 pozitivnih, 20 uslovnih i 4 negativna) i 19 zaključaka. 

Pored navedenih revizija, DRI je u izvještajnom periodu izvršila revizije političkih partija: Godišnji finansijski izvještaj političkih partija za 2012. godinu, koje nisu ušle u prethodni Godišnji izvještaj Državne revizorske institucije, kojom je obuhvaćeno 11 političkih partija (ukupno dato 26 preporuka; 4 pozitivna, 11 uslovnih i 2 negativna mišljenja); Godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija za 2013. godinu, kojom je obuhvaćeno 11 političkih partija (ukupno dato 46 preporuka; 6 pozitivna, 6 uslovnih i 1 negativno mišljenje) i Zbirni izvještaj o reviziji Izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava podnosilaca izbornih lista za lokalne izbore održane dana 16. novembra 2013. godine (Cetinje, Mojkovac i Petnjica), u kojem je dato 7 preporuka.

Do kraja 2014. godine biće izvršene i revizije: Crveni krst Crne Gore (finansijska revizija i revizija pravilnosti); Ministarstvo odbrane (revizija usklađenosti); Ispitni centar (finansijska revizija i revizija pravilnosti); Godišnji finansijski izvještaj za 2013.godinu Nove demokratska snaga (FORCA), Demokratskog saveza u CG, Demokratske unije Albanaca, Demokratske partije, Demokratskog centra CG, Demokratske srpske stranke, Albanske alternative (finansijska revizija i revizija pravilnosti); Revizija izvještaja o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izborne kampanje podnosilaca izbornih lista za izbore održane 26.01.2014. godine u Ulcinju, 09.03.2014. godine u Beranama i 25.05.2014. godine u 12 crnogorskih opština i dvije gradske opštine (finansijska revizija); Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (kontrolna revizija) i Opština Mojkovac (finansijska revizija i revizija pravilnosti).

Državna revizorska insitucija posvetila je posebnu pažnju ispunjavanju obaveza, koje se tiču usklađivanja regulative sa važećim međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) i dobrom evropskom praksom. S tim u vezi, Državna revizorska institucija realizovala je preporuku iz Mišljenja Evropske komisije, koja se odnosi na donošenje izmjena i dopuna Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji u cilju osiguranja finansijske i funkcionalne nezavisnosti Institucije u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI). Skupština Crne Gore, u julu mjesecu 2014. godine, usvojila je izmjene i dopune Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, koje su prethodno podržane od strane Generalnog direktorata za budžet Evropske komisije.

Državna revizorska institucija nastavila je da ispunjava aktivnosti definisane Strateškim planom razvoja Državne revizorske institucije Crne Gore za 20122017. godinu. U cilju daljeg institucionalnog razvoja i jačanja kapaciteta, Državna revizorska institucija organizovala je niz obuka u vezi s revizijom jedinica lokalne samouprave, revizijom godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija, revizijom uspjeha, revizijom završnog računa budžeta države kao i u vezi sa primjenom međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) u svom radu. Saradnja i pomoć od Evropske unije nastavljena je i u ovom izvještajnom periodu kroz sprovođenje EU projekta “Kontrola kvaliteta revizija u DRI Crne Gore”.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2013 - oktobar 2014. godine zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2013 – oktobar 2014. godine