Banner

Bilateralna posjeta delegacije Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske

Podgorica, 09. oktobar 2014. godine – Delegacija Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske boravila je u zvaničnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore. Delegaciju Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske predvodio je glavni državni revizor, g. Ivan Klešić sa pomoćnikom za reviziju budžeta i njegovih korisnika, gđom. Vesnom Kasum i pomoćnikom za međunarodne odnose i EU fondove, gđicom. Lidijom Pernar.

Zvaničan sastanak otvorio je Predsjednik Senata Državne revizorske institucije Crne Gore, dr Milan Dabović. Tokom razgovora, predsjednici revizorskih institucija Republike Hrvatske i Crne Gore istakli su  zadovoljstvo povodom ostvarene uspješne bilateralne saradnje između dvije države i složili se da treba raditi na daljoj razmjeni praktičnih iskustva, posebno na polju primjene IT sistema u sprovođenju kontrole kvaliteta revizija.

 

Nakon zvaničnog sastanka, razgovarano je o oblastima od zajedničkog interesa i razmjenjena su iskustva na temu: primjene metodologije za reviziju završnog računa budžeta države u skladu s ISSAI standardima; definisanja pravila i postupaka za sprovođenje kontrole kvaliteta revizija u skladu s ISSAI 40 i primjene revizorskog i metodološkog pristupa u planiranju revizije uspjeha.