Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2013. godinu

Podgorica, 09. oktobar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2013. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Bošnjačke stranke za 2013. godinu. Cilj revizije godišnjeg finansijskog izvještaja političke partije jeste: provjera istinitosti i vjerodostojnosti finansijskih izvještaja; primjena zakona i drugih propisa vezanih za organizaciju i finansijsko računovodstveno poslovanje; pravilnost sticanja prihoda; pravilnost izvršenja rashoda, odnosno provjera da li su finansijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke kao i pravilnost izvršenja drugih transakcija.

Na bazi sprovedenih revizija, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum, u sastavu Nikola Kovačević, član Senata - rukovodilac Kolegijuma i dr Branislav Radulović, član Senata - član Kolegijuma, izražava izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj za 2013.godinu i negativo mišljenje na usklađenost poslovanja subjekta revizije sa važećim propisima.

Razlozi za izražavanje navedenog mišljenja predstavljaju sljedeće nepravilnosti: nepravilnosti u dijelu dokumentovanja gotovinski isplaćenih troškova; nedostaci u dijelu kontrole materijalno-finansijskog poslovanja opštinskih odbora  i evidentiranja troškova opštinskih odbora i nedostaci koji se odnose na evidentiranje imovine (osnovnih sredstava) i potraživanja.

Utvrđene nepravilnosti najvećim dijelom su posledica neadekvatno uspostavljene unutrašnje kontrole nad materijalno finansijskim poslovanjem opštinskih odbora ,što je uslovilo  i nedosljednu primjenu propisa koji uređuju računovodstvene evidencije i vođenje poslovnih knjiga.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2013. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2013. godinu