Banner

Objavljeni izvještaji o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija – Socijaldemokratske partije Crne Gore, Pozitivne Crne Gore i Hrvatske građanske inicijative za 2013. godinu

Podgorica, 06. oktobar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila je izvještaje o izvršenim finansijskim revizijama političkih partija za 2013. godinu: Socijaldemokratske partije Crne Gore, Pozitivne Crne Gore i Hrvatske građanske inicijative.

Predmet revizije su godišnji finansijski izvještaji partija za 2013. godinu.

Cilj revizije godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija jeste: provjera istinitosti i vjerodostojnosti finansijskih izvještaja; primjena zakona i drugih propisa vezanih za organizaciju i finansijsko računovodstveno poslovanje; pravilnost sticanja prihoda; pravilnost izvršenja rashoda, odnosno provjera da li su finansijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke kao i pravilnost izvršenja drugih transakcija.

Na bazi sprovedenih revizija, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarne izvještaje DRI, nadležni Kolegijum u sastavu Nikola Kovačević, član Senata - rukovodilac Kolegijuma i dr Branislav Radulović, član Senata - član Kolegijuma izrazio je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Socijaldemokratske partije Crne Gore; pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Pozitivne Crne Gore; pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Hrvatske građanske inicijative.

Konačni izvještaji o izvršenim finansijskim revizijama Godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija – Socijaldemokratske partije Crne Gore, Pozitivne Crne Gore i Hrvatske građanske inicijative za 2013. godinu zvanično su objavljeni na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2013. godinu

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pozitivne Crne Gore za 2013. godinu

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Hrvatske građanske inicijative za 2013. godinu