Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije Socijalista Crne Gore za 2013. godinu

Podgorica, 09. septembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije Socijalista Crne Gore za 2013. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Demokratske partije Socijalista Crne Gore za 2013. godinu. Cilj revizije godišnjeg finansijskog izvještaja političke partije jeste: provjera istinitosti i vjerodostojnosti finansijskih izvještaja; primjena zakona i drugih propisa vezanih za organizaciju i finansijsko računovodstveno poslovanje; pravilnost sticanja prihoda; pravilnost izvršenja rashoda, odnosno provjera da li su finansijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke kao i pravilnost izvršenja drugih transakcija.

Na bazi sprovedenih revizija, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum, u sastavu Nikola Kovačević, član Senata - rukovodilac Kolegijuma i dr Branislav Radulović, član Senata - član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj.

Revizijom je utvrđeno da ne postoje materijalno značajne greške ili značajna odstupanja kod zvanično prezentiranih godišnjih finansijskih izvještaja Demokratske partije socijalista za 2013. godinu. Finansijske transakcije su potkrijepljene odgovarajućom dokumentacijom na osnovu koje su sačinjeni finansijski izvještaji a poslovanje subjekta revizije usklađeno sa zakonskom regulativom.

Nadležni Kolegijum skreće pažnju subjektu revizije na konstatacije koje se odnose na evidentiranje sredstava kredita, korišćenog za finansiranje izborne kampanje za izbor predsjednika Crne Gore.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista Crne Gore za 2013. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista za 2013. godinu