Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije Crne Gore za 2013. godinu

Podgorica, 09. septembar 2014. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija izvršila reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije Crne Gore za 2013. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Socijalističke narodne partije za 2013. godinu. Cilj revizije godišnjeg finansijskog izvještaja političke partije jeste: provjera istinitosti i vjerodostojnosti finansijskih izvještaja; primjena zakona i drugih propisa vezanih za organizaciju i finansijsko računovodstveno poslovanje; pravilnost sticanja prihoda; pravilnost izvršenja rashoda, odnosno provjera da li su finansijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke kao i pravilnost izvršenja drugih transakcija.

Na bazi sprovedenih revizija, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum, u sastavu Nikola Kovačević, član Senata - rukovodilac Kolegijuma i dr Branislav Radulović, član Senata - član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj. zbog revizijom utvrđenih nepravilnosti i propusta prezentiranih  u Izvještaju.

Revizijom su utvrđene sljedeće nepravilnosti koje su rezultirale izricanjem uslovnog mišljenja: neevidentiranje prihoda i rashoda po osnovu izbornih kampanja i neiskazivanje istih u Godišnjem finansijskom izvještaju za 2013. godinu; pogrešno evidentiranje pojedinih  finansijskih transakcija i nedosljednosti u primjeni propisa kojima je uređeno vođenje poslovnih knjiga i računovodstvenih evidencija.

Revizijom je  takođe  utvrđeno da je subjekt revizije realizovao ili djelimično realizovao veći dio preporuka datih u Izvještaju DRI za 2012. godinu.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije Crne Gore za 2013. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije Crne Gore za 2013. godinu