Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Prihodi budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogastava

Podgorica, 02. jun 2014. godine - Shodno Godišnjem planu revizija, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju prihodi budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogastava.

Subjekat revizije obuhvaćen ovom revizijom je Vlada Crne Gore - Komisija za koncesije, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprava za šume, Uprava za vode, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Lučka uprava, Poreska uprava i Uprava za inspekcijske poslove.

Predmet revizije su prihodi budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogatstava. Revizijom je, s obzirom na direktni uticaj na prikupljanje navedenih prihoda, obuhvaćeno i davanje koncesija, obračun koncesija, naplata koncesija i nadzor nad izvršenjem ugovora o koncesijama od strane subjekata revizije.

Državna revizorska institucija izvršila je reviziju presjeka i reviziju pravilnosti (zakonitosti). 

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja Izjašnjenja subjekata revizije na Preliminarni Izvještaj DRI o reviziji Prihodi budžeta po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama, nadležni Kolegijum je usvojio Konačan izvještaj i dao ukupno 6 preporuka. 

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da obim i karakter utvrđenih nepravilnosti i nedostataka kod subjekta revizije nalaže: da se sa sadržajem Konačnog izvještaja o reviziji “Prihodi Budžeta Crne Gore po osnovu zaključenih ugovora o koncesijama za korišćenje prirodnih bogatstava” upoznaju: Skupština Crne Gore i Vlada Crne Gore i da subjekti revizije u roku od 6 (šest) mjeseci izvijeste Državnu revizorsku instituciju o preduzetim mjerama na ispunjenju preporuka iz ovog Izvještaja.