Baner

Objavljeni izvještaji o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija – Demokratska partija, Partija za Gusinje, Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore i Stranka penzionera, invalida i socijalne pravde Crne Gore za 2012. godinu

Podgorica, 24. decembar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaje o izvršenim finansijskim revizijama političkih partija za 2012. godinu: Demokratska partija, Partija za Gusinje, Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore i Stranka penzionera, invalida i socijalne pravde Crne Gore.

Predmet revizije su godišnji finansijski izvještaji partija za 2012. godinu i usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom.

 

Cilj revizije godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija jeste: provjera istinitosti i vjerodostojnosti finansijskih izvještaja; primjena zakona i drugih propisa vezanih za organizaciju i finansijsko računovodstveno poslovanje; pravilnost sticanja prihoda; pravilnost izvršenja rashoda, odnosno provjera da li su finansijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke kao i pravilnost izvršenja drugih transakcija.

Na bazi sprovedenih revizija, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarne izvještaje DRI, nadležni Kolegijum izrazio je uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Jugoslovenske komunističke partije Crne Gore; pozitivno mišljenje na Godišnji finansijskih izvještaj Demokratske partije; pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Partije za Gusinje i uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Stranke penzionera, invalida i socijalne pravde Crne Gore.

Konačni izvještaji o izvršenim finansijskim revizijama Demokratske partije, Partije za Gusinje, Jugoslovenske komunističke partije Crne Gore i Stranke penzionera, invalida i socijalne pravde Crne Gore za 2012. godinu zvanično su objavljeni na web stranici Državne revizorske institucije.