Baner

Studijska radna posjeta Vrhovnoj revizorskoj instituciji Republike Češke

Prag, 09. decembar 2013. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore boravili su u višednevnoj radnoj posjeti Vrhovnoj revizorskoj instituciji Republike Češke, u periodu od 02. do 05. decembra 2013. godine u Pragu.

Delegaciju Državne revizorske institucije Crne Gore činili su: dr Milan Dabović, Predsjednik Senata; dr Branislav Radulović, član Senata; Nikola Kovačević, član Senata i Mihaela Popović, Sekretar Institucije.

U okviru studijske radne posjete, predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore imali su priliku da se kroz praktične primjere upoznaju s radom VRI Republike Češke, posebno u oblasti revizije završnog računa budžeta i sistema kontrole kvaliteta revizije.

Studijska radna posjeta Vrhovnoj revizorskoj instituciji Republike Češke realizovana je uz finansijsku i logističku podršku UNDP-a.