Baner

Zaključci s Konferencije "Odnosi VRI i Parlamenata"

 

KONFERENCIJA

„ODNOSI VRI I PARLAMENATA“

18-19. NOVEMBAR 2013. GODINE

PRŽNO, BUDVA

  ZAKLJUČCI

 

Učesnici konferencije su saglasni da organizovanje konferencije „Odnosi vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata“ predstavlja značajan podsticaj za dalji razvoj podrške i saradnje između vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata zemalja kandidata i potencijalnih kandidata Evropske unije. 

Zapravo, efektivnost vrhovnih revizorskih institucija kao revizora javnih finansija i promotera transparentnosti, odgovornosti i dobrog rukovođenja je direktno povezana s njihovom uspješnošću da sarađuju s zainteresovanim stranama posebno s nacionalnim parlamentima kroz sprovođenje njihove nadzorne uloge.


Ova saradnja mora se realizovati u skladu s poštovanjem nezavisnosti obje strane i u skladu s različitim ulogama i odgovornostima unutar sveobuhvatnog sistema demokratske odgovornosti.

Ova saradnja takođe se mora razumjeti u skladu s zajedničkim ciljem vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata: „Osiguranje čvrstog finansijskog upravljanja i odgovornosti radi benefita građana: Na koji način se troši novac građana? Da li se novac građana troši na valjan način i da li se postiže dodatna vrijednost?“

Najbolji način ostvarivanja ovog zajedničkog cilja u okviru procesa pristupanja u EU, podrazumjevaće pronalaženje najbolje prakse, kao i mogućnosti za dalju podršku, a to će takođe podrazumjevati maksimalizaciju zajedničkih napora VRI i parlamenata.

Nadamo se da će ova konferencija doprinijeti pronaženju najboljeg puta ka jačanju lanca odgovornosti i institucija uključenih u procesu pristupanja EU.


Polazeći od toga, učesnici konferencije predložili su sljedeće zaključke:

1.     Saradnja vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata ima ključnu ulogu kod uspostavljanja lanca odgovornosti u cilju suzbijanja prevara i korupcije;


Neophodno je uspostaviti jasnije mehanizme za praćenje preporuka sačinjenih od strane VRI. U tom pravcu, neophodno je:

- uspostaviti adekvatnu skupštinsku infrastrukturu za razmatranje revizorskih izvještaja;

- jasno definisati ciljeve koji se žele postići i

- precizirati mehanizme koji će garantovati sprovođenje preporuka VRI.


Značajno je dalje jačati ulogu skupštinskih odbora koji razmatraju izvještaje VRI. Pokazalo se kao dobra praksa formiranje odbora ili pododbora koji bi isključivo bili specijalizovani za razmatranje izvještaja VRI;


Svoju ulogu VRI u odnosu s Parlamentom može postići ukoliko ima punu finansijsku, organizacionu nezavisnost i nezavisnost rukovodećeg tima. To podrazumjeva da VRI ima pravo da se autonomno izjasni o predmetu i subjektu revizije u skladu s razumnim vremenskim periodom djelovanja kao i da mandat djelovanja vrhovnih revizorskih institucija mora biti usklađen s zakonskim okvirom i praćen odgovarajućim finansijskim resursima;

Neophodno je stalno jačanje odgovornosti kroz podizanje komunikacije i saradnje u odnosu Parlamenta, VRI i izvršne vlasti. Uloga ova tri entiteta je različita, ali ima isti cilj, bolje javne finansije i efikasnije trošenje javnih resursa;

Neophodno je uključiti medije i javnost u trouglu odgovornosti kao ključne efekte saradnje između VRI i parlamenata.