Baner

Održana konferencija na temu „Odnosi vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata“ država kandidata i potencijalnih kandidata EU i Evropskog revizorskog suda

Budva, 18. novembar 2013. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore je, u periodu od 18-20. novembra 2013. godine u Budvi, bila domaćin Konferencije na temu „Odnosi vrhovnih revizorskih institucija i parlamenata“.

Ova Konferencija je organizovana pod okriljem Mreže VRI država kandidata i potencijalnih kandidata EU i Evropskog revizorskog suda.

Konferenciju je zvanično otvorio dr Milan Dabović, predsjednik Senata Državne revizorske institucije Crne Gore, a zatim su se prisutnima obratili: Željko Šturanović, potpredsjednik Skupštine Crne Gore; dr Radoje Žugić, ministar finansija Crne Gore; Mitja Drobnič, šef delegacije EU u Crnoj Gori i Milan Martin Cvikl, član Evropskog revizorskog suda.

Pored g. Vitora Caldeire, predsjednika Evropskog revizorskog suda, konferenciji su prisustvovali i visoki predstavnici revizorskih institucija i parlamenata Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Turske i Kosova* zajedno s mnogobrojnim međunarodnim ekspertima.

Cilj Konferencije bio je razmjena iskustava o izgradnji konstruktivnih odnosa između VRI i Parlamenta; razmatranje činilaca koji utiču na te odnose; kao i početak razvoja niza alata koje mogu koristiti pojedinačne VRI i Parlamenti za jačanje međusobno korisne saradnje.

Nakon konferencije održan je sastanak šefova vrhovnih revizorskih institucija država kandidata i potencijalnih kandidata i Evropskog revizorskog suda. Cilj Sastanka predsjednika bio je donošenje Rezolucije konferencije kao i odlučivanje o temama koje su članice Mreže prepoznale kao oblasti od zajedničkog interesa i prioriteta za izradu plana rada Mreže za naredni period.

SIGMA, program finansiran od strane Evropske komisije kojim upravlja OECD, pružila je podršku ovoj Konferenciji.


*„ Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.“