Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Liberalne partije za 2012. godinu

Podgorica, 11. novembar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaj o izvršenoj finansijskoj reviziji političke partije, Liberalne partije Crne Gore za 2012. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Liberalne partije Crne Gore za 2012. godinu i usklađenost poslovanja iste sa zakonskom regulativom.

Cilj revizije godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija jeste: provjera istinitosti i vjerodostojnosti finansijskih izvještaja; primjena zakona i drugih propisa vezanih za organizaciju i finansijsko računovodstveno poslovanje; pravilnost sticanja prihoda; pravilnost izvršenja rashoda, odnosno provjera da li su finansijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke kao i pravilnost izvršenja drugih transakcija.

Na bazi sprovedenih revizija, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarne izvještaje DRI, nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Liberalne partije Crne Gore za 2012. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o izvršenoj reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Liberalne partije Crne Gore za 2012. godinu