Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Bijelo Polje za 2012. godinu

Podgorica, 06. novembar 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Završnog računa budžeta Opštine Bijelo Polje za 2012. godinu.

Predmet revizije je Završni račun budžeta Opštine za 2012. godinu. Revizija Završnog računa, imala je za cilj da izrazi mišljenje o istinitosti i tačnosti Završnog računa budžeta Opštine za 2012. godinu i pravilnosti (zakonitosti) poslovanja.

Državna revizorska institucija obavila je finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti, koja podrazumijeva sveobuhvatan uvid u finansijsko poslovanje subjekta revizije i usklađenost poslovanja subjekta revizije sa zakonima i propisima.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja Izjašnjenja subjekta revizije na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum ,na sjednici Kolegijuma održanoj 30.10.2013. godine usvojio je konačan izvještaj  o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Bijelo Polje za 2012. godinu i izrazio uslovno mišljenje.

S obzirom na stepen utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje ove revizije dao je 14 preporuka.

Konačan Izvještaj o reviziji Završni račun budžeta Opštine Bijelo Polje za 2012. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Bijelo Polje za 2012. godinu