Baner

Objavljen Godišnji izvještaj Državne revizorske institucije

Podgorica, 31. oktobar 2013. godine - U skladu s članom 18. i 19. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji, Državna revizorska institucija Crne Gore dostavila je Skupštini i Vladi Crne Gore svoj Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2012 - oktobar 2013. godine.


Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2012 - oktobar 2013. godine zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Revizijom Završnog računa Budžeta Crne Gore za 2012. godinu obuhvaćena je provjera računske tačnosti, provjera primitaka i izdataka, kapitalnog budžeta i transakcija finansiranja, polazeći od pojedinačnih provjera kod 25 subjekata. Data je ukupno 21 preporuka koje imaju za cilj unapređenje poslovanja budžetskih korisnika i učvršćivanja fiskalne discipline.

Državna revizorska institucija je u ovom izvještajnom periodu izvršila i još 19 pojedinačnih revizija u kojima je dato 31 mišljenje (9 pozitivnih, 5 negativna,17 uslovnih) i 243 preporuke.

U četvrtom kvartalu 2012. godine u postupku revizije su:

- Prihodi budžeta Crne Gore za 2010. i 2011. godinu po osnovu zaključenih ugovora o

koncesijama za korišćenje prirodnih bogastava

- Završni račun budžeta opštine Plužine

- Godišnji finansijski izvještaji za 2012. godinu sljedećih partija: Narodna stranka, Stranka penzionera, invalida i socijalne pravde CG, Jugoslovenska komunistička partija, Partija za Gusinje, Otadžbinska srpska stranka, Albanska alternativa (AA) Tuzi, Demokratski centar CG, Demokratska srpska stranka, Demokratska stranka jedinstva, Demokratska stranka.

Godišnji izvještaj Državne revizorske institucije sadrži četiri cjeline. Prvi dio odnosi se na izvještaj o reviziji Završnog računa Budžeta Crne Gore za 2012. godinu. Drugi dio se odnosi na izvještaj DRI o realizaciji zaključaka Skupštine Crne Gore povodom usvajanja Zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2011. godinu. U trećem dijelu izvještaja dati su izvodi iz 19 revizija u kojima su prezentirani najbitniji nalazi, preporuke i mjere za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju subjekata revizije, obuhvaćenih izvještajnim periodom. U četvrtom dijelu prezentirane su ostale aktivnosti Državne revizorske institucije, i to saradnja sa Skupštinom i Vladom Crne Gore, međunarodna saradnja i aktivnosti na razvoju revizije uspjeha, kao i druge aktivnosti za period oktobar 2012 - oktobar 2013. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI za period oktobar 2012 – oktobar 2013 godine