Baner

Objavljen izvještaj o izvršenoj finansijskoj reviziji Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2012. godinu

Podgorica, 28. oktobar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaj o izvršenoj finansijskoj reviziji političke partije Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2012. godinu.

Predmet revizije je godišnji finansijski izvještaj partije za 2012. godinu i usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom.

Cilj revizije godišnjeg finansijskog izvještaja političke partije jeste: provjera istinitosti i vjerodostojnosti finansijskih izvještaja; primjena zakona i drugih propisa vezanih za organizaciju i finansijsko računovodstveno poslovanje; pravilnost sticanja prihoda; pravilnost izvršenja rashoda, odnosno provjera da li su finansijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke kao i pravilnost izvršenja drugih transakcija.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekta revizije na preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum izrazio je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2012. godinu.

Konačan izvještaj o izvršenoj finansijskoj reviziji Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2012. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o izvršenoj finansijskoj reviziji Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2012. godinu