Baner

Objavljeni izvještaji o izvršenim finansijskim revizijama NVO "Građanska inicijativa" i Hrvatska građanska inicijativa za 2012. godinu

Podgorica, 24. oktobar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaje o izvršenim finansijskim revizijama političkih partija, NVO Građanska inicijativa i Hrvatska građanska inicijativa za 2012. godinu.

Predmet revizije su godišnji finansijski izvještaji partija za 2012. godinu i usklađenost poslovanja sa zakonskom regulativom.

 

Cilj revizije godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija jeste: provjera istinitosti i vjerodostojnosti finansijskih izvještaja; primjena zakona i drugih propisa vezanih za organizaciju i finansijsko računovodstveno poslovanje; pravilnost sticanja prihoda; pravilnost izvršenja rashoda, odnosno provjera da li su finansijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke kao i pravilnost izvršenja drugih transakcija.

Na bazi sprovedenih revizija, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarne izvještaje DRI, nadležni Kolegijum izrazio je uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj NVO "Građanska inicijativa" i uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Hrvatska građanska inicijativa.

 Konačni izvještaji o izvršenim finansijskim revizijama NVO "Građanska inicijativa" i Hrvatska građanska inicijativa za 2012. godinu zvanično su objavljeni na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o izvršenoj finansijskoj reviziji Hrvatske građanske inicijative za 2012. godinu

Izvještaj o izvršenoj finansijskoj reviziji NVO "Građanska inicijativa" za 2012. godinu