Baner

Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore na XXI INCOSAI Kongresu

Peking, 23. oktobar 2013. godine - Delegacija Državne revizorske institucije, u čijem sastavu su predsjednik Senata, dr Milan Dabović i član Senata, dr Branislav Radulović, učestvuje na XXI Kongresu Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI), koji se održava od 22-27. oktobra t.g. u Pekingu.

Na Kongresu učestvuje preko 700 predstavnika INTOSAI zajednice, kao i mnogobrojni predstavnici međunarodnih donatorskih i partnerskih organizacija, koje pružaju stalnu podršku vrhovnim revizorskim institucijama u izgradnji njihovih kapaciteta.

Kongres je zvanično otvorio premijer Narodne Republike Kine, g. Li Kequiang, a zatim je uslijedila poruka Generalnog Sekretara UN-a, g. Ban Ki Muna. Tokom ceremonijalnog otvaranja Kongresa, predsjednik Nacionalne kancelarije za reviziju Narodne Republike Kine, g. Lin Jiayi imenovan je za novog predsjedavajućeg INTOSAI-a.

Na XXI INCOSAI Kongresu razmatraće se dvije glavne teme: „Nacionalna revizija i nacionalno upravljanje“ i „Uloga VRI s ciljem obezbjeđivanja dugoročne održivosti finansijskih politika“.

Delegacija DRI Crne Gore je ostvarila niz bilateralnih susreta kako na regionalnom tako i na međunarodnom nivou s ciljem unapređenja razmjene iskustava na polju primjene međunarodnih revizorskih standarda (ISSAI) u revizorskom radu.

INTOSAI zajednica ukupno broji 192 punopravne članice kao i 5 pridruženih članica. Na XIX Kongresu u Meksiku, 2007. godine, Državna revizorska institucija Crne Gore postala je 187. punopravni član INTOSAI zajednice.

Naredni INCOSAI Kongres je planiran da se održi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, 2016. godine.