Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji upravljanja poslovnim prostorima

Podgorica, 16. oktobar 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju upravljanja poslovnim prostorima.

Subjekti revizije obuhvaćeni revizijom su: Uprava za imovinu i Ministarstvo finansija. Državna revizorska institucija je izvršila tematsku reviziju – reviziju presjeka upravljanja (uzimanje i davanje u zakup) poslovnih prostora. Predmet revizije je postojeći sistem raspolaganja i upravljanja državnom imovinom – službenim zgradama i poslovnim prostorima, odnosno davanje na korišćenje kao i uzimanje i davanje u zakup poslovnih prostora.

 

Cilj revizije jeste ocjena kvaliteta uspostavljenog institucionalnog i normativnog okvira uključujući i registar imovine i ocjena ekonomičnosti upravljanja (zakupa) poslovnih prostora.

Državna revizorska institucija u predmetnoj reviziji obavila je, reviziju pravilnosti koja podrazumijeva provjeru da li je raspolaganje i upravljanje poslovnim prostorima u skladu sa utvrđenim kriterijumima (propisi, akti, odluke, normativi) i reviziju ekonomičnosti koja treba da utvrdi da li su u zakup uzeti najprihvatljiviji i jeftini poslovni prostori sa kojima se mogu dostignuti zadati ciljevi organa koji ih koriste.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja, nadležni Kolegijum za vršenje ove revizije dao je 10 preporuka u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

Konačan izvještaj o reviziji upravljanja poslovnim prostorima zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji upravljanja poslovnim prostorima