Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2012.godinu

Podgorica, 08. oktobar 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2012. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Savjeta za 2012. godinu i usklađenost finansijskog poslovanja sa važećim zakonskim i drugim propisima.

 

Revizija Savjeta imala je za cilj izricanje mišljenja o pouzdanosti i tačnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2012. godinu i usklađenosti poslovanja subjekta revizije sa zakonima i drugim propisima.

Državna revizorska institucija u predmetnoj reviziji obavila je opštu reviziju (reviziju tačnosti i pravilnosti), koja podrazumijeva sveobuhvatan uvid u finansijsko poslovanje subjekta revizije u 2012. godini.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja Izjašnjenja subjekta revizije na preliminarni Izvještaj DRI, nadležni Kolegijum po predmetnoj reviziji izražava mišljenje sa kvalifikacijom (uslovno mišljenje).

S obzirom na stepen utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje ove revizije dao je 11 preporuka.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2012. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvjestaj o reviziji Godisnjeg finansijskog izvjestaja Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2012. godiinu