Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva zdravlja za 2012. godinu

Podgorica, 07. oktobar 2013. godine - Shodno Godišnjem planu revizija za 2013. godinu, Državna revizorska institucija Crne Gore izvršila je reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva zdravlja za 2012. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Ministarstva za 2012. godinu i usklađenost finansijskog poslovanja sa važećim zakonskim i drugim propisima.

 

Revizija je imala za cilj izricanje mišljenja o pouzdanosti i tačnosti Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva zdravlja za 2012. godinu i usklađenost poslovanja sa zakonima i propisima, kao i ocjenu unutrašnjeg sistema finansijskog upravljanja i kontrola.

Državna revizorska institucija je obavila opštu reviziju, (finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti) koja podrazumijeva sveobuhvatan uvid u finansijsko poslovanje subjekta revizije u 2012. godini.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja Izjašnjenja subjekta revizije na preliminarni Izvještaj DRI, nadležni Kolegijum po predmetnoj reviziji izražava mišljenje sa kvalifikacijom (uslovno mišljenje).

S obzirom na stepen utvrđenih nepravilnosti, nadležni Kolegijum za vršenje ove revizije dao je 9 preporuka.

Konačan izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva zdravlja za 2012. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o revizji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva zdravlja za 2012. godinu