Baner

Objavljen Izvještaj o izvršenoj finansijskoj reviziji Nove demokratske snage (FORCA) za 2012.godinu

Podgorica, 03. oktobar 2013. godine - Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaj o izvršenoj finansijskoj reviziji političke partije, Nove demokratske snage (FORCA) za 2012. godinu.

Predmet revizije je Godišnji finansijski izvještaj Nove demokratske snage (FORCA) za 2012. godinu i usklađenost poslovanja iste sa zakonskom regulativom.

 

Cilj revizije godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija jeste: provjera istinitosti i vjerodostojnosti finansijskih izvještaja; primjena zakona i drugih propisa vezanih za organizaciju i finansijsko računovodstveno poslovanje; pravilnost sticanja prihoda; pravilnost izvršenja rashoda, odnosno provjera da li su finansijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke kao i pravilnost izvršenja drugih transakcija.

Na bazi sprovedenih revizija, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarne izvještaje DRI, nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj.

Konačan izvještaj o izvršenoj finansijskoj reviziji Nove demokratske snage (FORCA) za 2012. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o izvršenoj finansijskoj reviziji Nove demokratske snage (FORCA) za 2012. godinu