Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Crne Gore za 2012. godinu

Podgorica, 01. oktobar 2013. godine - Na osnovu člana 4. i 9. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i člana 51. Zakona o budžetu, Državna revizorska institucija izvršila je reviziju Završnog računa budžeta Crne Gore za 2012. godinu.

 

Osnovni cilj revizije je prikupljanje vjerodostojnih dokaza za izjašnjavanje o značajnim činjenicama koje se odnose na  pravilnost  (zakonitost) rada odgovornih lica kod korisnika budžetskih sredstava i provjera objektivnosti i tačnosti prikazanih javnih prihoda i javnih rashoda u Predlogu zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2012. godinu.  Revizija Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2012. godinu izvršena je u skladu sa Međunarodnim standardima revizije za javni sektor (ISSAI standardima) i odgovarajućim propisima Crne Gore.

Revizija je izvršena kod  sljedećih potrošačkih jedinica budžeta: Ministarstvo finansija, Rezerve, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, Ministarstvo kulture, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, Uprava za kadrove, Poreska uprava, Uprava za šume, Uprava za vode, Lučka uprava, Uprava za inspekcijske poslove, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, Uprava za igre na sreću, Uprava za nekretnine, Direkcija za saobraćaj, Direkcija javnih radova, Komisija za koncesije, Crnogorski olimpijski komitet, Muzički centar, Centralna banka CG – prihodi budžeta, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja i Fond za obeštećenje.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja  i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarni izvještaj Državne revizorske institucije, a u skladu sa čl. 9. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i čl. 50. Poslovnika Državne revizorske institucije, nadležni Kolegijum izražava uslovno mišljenje na Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2012. godinu.

Konačan izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Crne Gore za 2012. godinu zvanično je objavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Crne Gore za 2012. godinu