Baner

Objavljeni izvještaji o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija – Demokratska partija socijalista, Nova srpska demokratija, Pozitivna Crna Gora, Socijaldemokratska partija i Socijalistička narodna partija za 2012. godinu

Podgorica, 16. septembar 2013. – Državna revizorska institucija je u skladu s Zakonom o finansiranju političkih partija objavila izvještaje o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija za 2012. godinu: Demokratska partija socijalista, Nova srpska demokratija, Pozitivna Crna Gora Socijaldemokratska partija i Socijalistička narodna partija.

Predmet revizije su godišnji finansijski izvještaji političkih partija za 2012. godinu i usklađenost poslovanja istih sa zakonskom regulativom.

 

Cilj revizije godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija jeste: provjera istinitosti i vjerodostojnosti finansijskih izvještaja; primjena zakona i drugih propisa vezanih za organizaciju i finansijsko računovodstveno poslovanje; pravilnost sticanja prihoda; pravilnost izvršenja rashoda, odnosno provjera da li su finansijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke kao i pravilnost izvršenja drugih transakcija.

Na bazi sprovedenih revizija, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekata revizije na preliminarne izvještaje DRI, nadležni Kolegijum izrazio je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Demokratske partije socijalista; uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Nove srpske demokratije; pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Pozitivne Crne Gore; pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Socijaldemokratske partije i uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Socijalističke narodne partije.

Konačni izvještaji o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija – Demokratska partija socijalista, Nova srpska demokratija, Pozitivna Crna Gora, Socijaldemokratska partija i Socijalistička narodna partija zvanično su objavljeni na web stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o izvršenoj reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista za 2012. godinu

Izvještaj o izvršenoj reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije za 2012. godinu

Izvještaj o izvršenoj reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalističke narodne partije za 2012. godinu

Izvještaj o izvršenoj finansijskoj reviziji Nove srpske demokratije za 2012. godinu

Izvjestaj o izvrsenoj reviziji Godisnjeg finansijskog izvjestaja Pozitivne Crna Gora za 2012. godinu