Baner

Održan sastanak Predsjednika Državne revizorske institucije s šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ambasadorom Mitjom Drobničem

Podgorica, 13. septembar 2013. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović sastao se danas sa šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ambasadorom Mitjom Drobničem u prostorijama Državne revizorske institucije.

Šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ambasador Mitja Drobnič pozdravio je dosadašnji napredak Državne revizorske institucije. Kroz svoje revizorske izvještaje, Državna revizorska institucija ima značajan uticaj u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, posebno na polju daljeg jačanja sistema vladavine prava i usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije.

Predsjednik Senata, dr Milan Dabović je g-dina Drobniča upoznao sa aktuelnim aktivnostima Državne revizorske institucije na planu izmjena zakonodavnog okvira Institucije kao jedne od ključnih obaveza Institucije iz pregovaračkog poglavlja 32. Finansijska kontrola. S tim u vezi, poseban akcenat je dat na  obezbjeđivanju pune finansijske i upravljačke/administrativne autonomije Institucije.

Tokom sastanka s Predsjednikom Senata, dr Milanom Dabovićem razgovaralo se i o planiranim aktivnostima vezanim za realizaciju strateških ciljeva Institucije za naredni period; izboru petog člana Senata Državne revizorske institucije kao i o regulisanju pitanja funkcionalne nezavisnosti Revizorskog tijela za reviziju IPA sredstava.

U zvaničnoj delegaciji pored Ambasadora Mitje Drobniča, na sastanku je prisustvovao i projektni menadžer za unutrašnje tržište Delegacije EU u Crnoj Gori, gđa Donka Prodanova.