Baner

Senat Državne revizorske institucije usvojio Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2021 – oktobar 2022. godine

Podgorica 28. oktobar 2022. godine - Senat Državne revizorske institucije je na 410. sjednici Senata usvojio Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2021 – oktobar 2022. godine.

Poštujući obavezu propisanu Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji, Godišnji izvještaj će se dostaviti Skupštini i Vladi do kraja oktobra, odnosno 31. oktobra 2022. godine.

Državna revizorska institucija je u izvještajnom periodu ostvarila rezultate na ispunjavanju Godišnjeg plana revizija i aktivnosti na unapređenju rada Institucije kroz saradnju sa zainteresovanim stranama, drugim vrhovnim revizorskim institucijama i međunarodnim organizacijama, kao i na jačanju institucionalnih kapaciteta. Pored 35 izvršenih revizija, Državna revizorska institucija je sprovela i kontrolu realizacije preporuka datih u 24 izvještaja o reviziji.

Državna revizorska institucija će 01. novembra 2022. godine organizovati konferenciju za medije povodom objavljivanja Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2021 – oktobar 2022. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar  2021 – oktobar 2022. godine  biće integralno objavljen 31. oktobra 2022. godine na zvaničnoj internet stranici DRI www.dri.co.me.