Baner

25.10.2019.

Izvještaj revizije  pravilnosti poslovanja diplomatskih predstavništava Crne Gore u Italiji, Vatikanu  i Njemačkoj  za 2018.godinu


21.10.2019.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2018. godinu


07.10.2019.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva Javne uprave za 2018. godinu


19.09.2019.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Minastarstva sporta i mladih za 2018. godinu


16.08.2019.

Izvještaj o revizji Godišnjeg finansijskog izvještaja Zavoda za metrologiju za 2018. godinu 


08.07.2019.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JUVSŠ „Policijska akademija“ za 2018. godinu


21.06.2019.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva finansija za 2018. godinu


20.06.2019.

Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2018. godinu


04.06.2019.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziji pravilnosti poslovanja Centara za socijalni rad u Nikšiću i Pljevljima za 2018. godinu


17.05.2019.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja i pravilnosti poslovanja Centra za socijalni rad u Podgorici, Baru i Beranama za 2017. godinu


17.10.2018.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Državnog arhiva Crne Gore za 2017. godinu


10.10.2018.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju za 2017. godinu


05.10.2018.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za vode za 2017. godinu


26.09.2018.

Izvještaj o Kontrolnoj reviziji Skupštine Crne Gore


30.07.2018.

Izvještaj o reviziji Ministarstva prosvjete - program Administracija


19.07.2018.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za nekretnine za 2017. godinu


10.07.2018.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji Ministarstva unutrašnjih poslova


11.06.2018.

Izvještaj o reviziji pravilnosti poslovanja Ambasade Crne Gore u Republici Austriji, Grčkoj i  Hrvatskoj i Stalne misije CG pri UN, OEBS i drugim međunarodnim organizacijama u Beču za 2017. godinu


04.06.2018.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Direkcije za zaštitu tajnih podataka


29.12.2017.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva zdravlja za 2016. godinu


24.10.2017.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Skupštine Crne Gore za 2016. godinu


31.07.2017.

Izvještaj o reviziji pravilnosti materijalno finansijskog poslovanja diplomatskih predstavništva Crne Gore u Rebuplici Srbiji, Ruskoj Federaciji i Kraljevini Belgiji za 2016. godinu


26.07.2017.

Izvještaj o reviziji Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu


24.07.2017.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Sekretarijata za zakonodavstvo za 2016. godinu


26.06.2017.

Izvjestaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Generalnog sekretarijata Predsjednika Crne Gore za 2016. godinu


03.04.2017.

Izvještaj o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2016. godinu


27.10.2016.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva održivog razvoja i turizma za 2015. godinu


26.10.2016.

Izvještaj o reviziji godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva saobraćaja i pomorstva za 2015. godinu


29.07.2016.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Državnog tužilaštva za 2015. godinu


28.07.2016.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva nauke za 2015. godinu


25.07.2016.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu životne sredine za 2015. godinu


11.07.2016.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde za 2015. godinu


17.06.2016.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Uprave za javne nabavke za 2015. godinu


02.06.2016.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za nacionalnu bezbjednost za 2015. godinu


27.04.2016.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija za 2014. godinu


19.10.2015.

Izvještaj o reviziji Ministarstva unutrašnjih poslova


12.10.2015.

Izvještaj o reviziji Ministarstva prosvjete - Program predškolsko vaspitanje i obrazovanje


23.07.2015.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2014.godinu JU Muzički centar Crne Gore


12.06.2015.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ustavnog suda za 2014. godinu


27.05.2015.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Centra za posredovanje za 2014.godinu


27.04.2015.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija


03.04.2015.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Crvenog krsta Crne Gore za 2013. godinu


02.12.2014.

Izvještaj o reviziji sistema unutrašnjih finansijskih kontrola i sistema nabavki Ministarstva odbrane


31.10.2014.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za duvan za 2013. godinu


01.08.2014.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Generalnog sekretarijata Vlade za 2013. godinu


16.06.2014.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2013. godinu


08.10.2013.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte za 2012. godiinu


07.10.2013.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva zdravlja za 2012. godinu


08.08.2013.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za mirno rješavanje radnih sporova za 2012. godinu


02.07.2013

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva za ljudska i manjinska prava za 2012. godinu


13.06.2013

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za 2012. godinu


10.06.2013.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Centar savremene umjetnosti za 2012. godinu


17.05.2013.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Socijalnog savjeta za 2012. godinu


18.02.2013.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Centar za stručno obrazovanje za 2011. godinu


30.10.2012.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva rada i socijalnog staranja za 2011. godinu


30.10.2012.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Fitosanitarne uprave za 2011. godinu


30.07.2012.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorske akademije nauka i umjetnosti Crne Gore za 2011. godinu


09.07.2012.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore za 2011. godinu


07.10.2011.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja PJ Sudstvo za 2010. godinu


07.10.2011.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Instituta za javno zdravlje za 2010. godinu


06.10.2011.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji Nacionalne turističke organizacije Crne Gore


29.09.2011.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Zavoda za školstvo za 2010. godinu


02.08.2011.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine za 2010. godinu


04.07.2011.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziji efektivnosti evidentiranja državne imovine Uprave za imovinu za 2010. godinu


30.05.2011.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji Ministarstva turizma


11.10.2010.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica za 2009. godinu


11.10.2010.

Izvještaj o reviziji konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja Univerziteta Crne Gore za 2009. godinu


01.10.2010.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Crne Gore za 2009. godinu


19.07.2010.

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja i reviziji učinka Zavoda za međunarodnu naučnu, prosvjetno-kulturnu i tehničku saradnju za 2009. godinu


15.07.2010.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Nacionalne turističke organizacije Crne Gore za 2009. godinu


09.07.2010.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Policijske akademije Danilovgrad za 2009. godinu


24.06.2010.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorskog narodnog pozorišta za 2009. godinu


29.12.2009.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije Crne Gore za promociju stranih investicija za 2008. godinu, sa revizijom uspješnosti


19.10.2009.

Izvještaj o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja Centara za socijalni rad za 2008. godinu


19.10.2009.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji Veterinarske uprave za 2008. godinu


16.10.2009.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Državnog tužilaštva Crne Gore za 2008. godinu


12.10.2009.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva turizma i zaštite životne sredine za 2008. godinu


08.10.2009.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave za 2008. godinu


27.05.2009.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za 2008. godinu


05.05.2009.

Izvještaj o reviziji uspješnosti Uprave za kadrove


29.10.2008.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji Ministarstva kulture, sporta i medija


13.10.2008.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Narodnog muzeja Crne Gore za 2007. godinu


13.10.2008.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva odbrane za 2007. godinu


06.10.2008.

Izvještaj o reviziji Finansijskih izvještaja Veterinarske uprave za 2007. godinu


13.09.2008.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore za 2007. godinu


04.07.2008.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ustavnog suda za 2007. godinu


25.12.2007.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva kulture, sporta i medija za 2006. godinu