Baner


23.12.2019.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Plav za 2018. godinu


04.10.2019.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za 2018. godinu


26.10.2018.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Berane za 2017. godinu


14.09.2018.

Izvještaj o reviziji  Završnog računa budžeta Opštine Kolašin  za 2017. godinu


18.04.2018.

Izvještaj o reviziji sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda


28.12.2017.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji Opštine Budva


25.10.2017.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu


09.12.2016.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Glavnog grada Podgorica za 2015. godinu


03.11.2016.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji Prijestonice Cetinje


18.12.2015.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Žabljak za 2014. godinu


26.10.2015.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Budva za 2014. godinu


01.12.2014.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Mojkovac za 2013. godinu


31.10.2014.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Prijestonice Cetinje za 2013. godinu


30.05.2014.

Konačni izvještaj kontrolne revizije opštine Plav


06.03.2014.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Plužine


06.11.2013.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Bijelo Polje za 2012. godinu


21.01.2013.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji Opštine Kotor


10.12.2012.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Plav za 2011. godinu


25.10.2012.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Bar za 2011. godinu


27.10.2011.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Kotor za 2010. godinu


27.09.2011.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Tivat za 2010. godinu


07.10.2010.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Herceg Novi za 2009. godinu


06.10.2009.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji u opštinama Nikšić, Danilovgrad, Ulcinj, Kolašin i Rožaje


28.11.2008.

Izvještaj o reviziji Završnog računa Opštine Rožaje za 2007. godinu


10.10.2007.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Kolašin za 2006. godinu


07.09.2007.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Ulcinj za 2005. godinu


18.09.2006.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Danilovgrad za 2005. godinu


27.02.2006.

Izvještaj o reviziji Završnog računa budžeta Opštine Nikšić za 2004. godinu