Baner

Organizacija/Sektor IV


Sektor IV sačinjavaju:

  • Odjeljenje za reviziju korisnika sredstava državnog budžeta
  • Odjeljenje za reviziju političkih subjekata i regulatornih agencija
  • Odjeljenje za pravna pitanja, antikorupciju i slobodan pristup informacijama

Sektor IV nadležan je za:

  • Reviziju završnih računa i finansijskih izvještaja regulatornih agencija.
  • Reviziju  finansijskih izvještaja političkih subjekata.
  • Reviziju kod sljedećih subjekata revizije: Ustavni sud Crne Gore; Sudstvo;Tužilaštvo; Ministarstvo pravde: Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, Agencija za spriječavanje korupcije; Prekršajni organi; Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija: Diplomatsko konzularna predstavništva, Uprava za dijasporu; Ministarstvo za ljudska i manjinska prava: Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore; Ministarstvo rada i socijalnog staranja: Uprava za zbrinjavanje izbjeglica, Socijalni savjet, Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu; Zaštitnik ljudskih prava i sloboda; Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama; Agencija za mirno rješavanje radnih sporova; Zavod za zapošljavanje; Crveni krst Crne Gore; Centar za posredovanje.
  • Pravna pitanja, antikorupciju, slobodan pristup informacijama i podnošenje krivičnih i prekršajnih prijava.