Baner

dr Milan Dabović

 

Funkcija:

Član Senata

Telefon:
020 256 - 930

E-mail:
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Biografija:

Rođen je 10. oktobra 1960. godine u Brčkom, Bosna i Hercegovina.

Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i završio poslijediplomske studije na smjeru „Programiranje razvoja i poslovno planiranje“. Na istom fakultetu odbranio je doktorsku disertaciju na temu "Strukturne disproporcije u jugoslovenskoj privredi i mogućnost prevazilaženja“.

Radio u više preduzeća. U Opštinskom sekretarijatu za privredu u Podgorici, bio je savjetnik za planiranje ekonomski tokova do 1992. godine. Od 1992-1996. godine rukovodio je kao načelnik odeljenjem Centra za fiskalnu analizu u Direkciji javnih prihoda, a od 1996-2006. godine bio je na mjestu pomoćnika ministra za budžet u Ministarstvu finansija Vlade Crne Gore. Za člana Senata Državne revizorske institucije Crne Gore izabran je, od strane Skupštine Crne Gore, 2006. godine.

U julu 2013. godine izabran je, od strane Skupštine Crne Gore, za Predsjednika Senata Državne revizorske institucije.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, tokom 2003. godine bio je angažovan kao predavač i član ispitne komisije, na specijalističkom kursu ‘’Budžetski postupak i kontrola budžeta“, a tokom 2009. godine bio je predavač i član ispitne komisije na specijalističkom kursu „Revizija javnih sredstava“. Izabran je za ovlašćenog ispitivača Državne revizoske institucije Crne Gore za sticanje licence – državni revizor, na predmetu – „Upravljanje javnom potrošnjom“. Na Fakultetu za poslovne studije izabran je za docenta profesora na predmetima makroekonomija i javne finansije. Tokom 2010-2011. godine, bio je angažovan kao predavač i član ispitne komisije za program obuke za polaganje i sticanje zvanja državni revizor u Državnoj revizorskoj instituciji Republike Srbije. Predavač je na programima stručnog usavršavanja „Sistem javnih finansija i državni budžet“ Uprave za kadrove Crne Gore. U 2012. godini bio je predavač na temu upravljaja javnim finansijama u regionalnoj školi za javnu administraciju – Danilovgrad.

Završio je više specijalističkih kurseva u inostranstvu - Program globalnog finansijskog sistema - struktura, kriza i reforme na Univerzitetu Harvard, Državna škola, Džon F. Kenedi; Budžetsko izvršenje - USAID u Vilnulsu; Implementacija reformi trezora u Centru za obuku u finansijama u Ljubljani i izabran u zvanje naučnog saradnika od strane Ekonomskog instituta u Beogradu.

Održao je jedan broj predavanja na Ekonomskom fakultetu u Podgorici iz oblasti poreskog sistema i analize budžeta. Takođe je u svojstvu predavača učestvovao na seminarima organizovanim od strane Uprave za kadrove, Instituta računovođa i revizora Crne Gore, međunarodnih organizacija: OEBS-a, US Trezora, USAID-a i GIZ-a.

Autor je priručnika za polaganje revizorskog ispita „Upravljanje javnim finansijama“; tri priručnika za polaganje stručnog ispita Uprave za kadrove „Planiranje i izvršenje državnog budžeta“ i „Sistem javnih finansija i državni budžet“ i „Budžetski sistem u Crnoj Gori – Komentar Zakona o budžetu“ ; hrestomatije „Javne finansije“ na Fakultetu za poslovne studije. Koautor je tri knjige i objavio je veći broj radova u oblastima budžetske i poreske evidencije, poreskog sistema i neposredno učestvovao u reformi javnih finansija, posebno u dijelu planiranja, primjene međunarodnih standarda kod budžetske evidencije, izvještavanja i interne revizije.

Koautor je Priručnika Državne revizorske institucije - „Planiranje i vršenje finansijske revizije i revizije pravilnosti“.

Učesnik je XIX i XX Kongresa INTOSAI-a (Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija) u Meksiko Sitiju (2007) i Johanesburgu (2010) godine.

Govori engleski jezik.

Oženjen, otac dvoje djece.