Baner

dr Branislav Radulović


Funkcija:

Član Senata

Telefon:

020 407-409

Faks:

020 407-417

E-mail:

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


Biografija:

Rođen 15.11.1968. god. u Vrbasu, Vojvodina. Oženjen, otac dvoje djece.

Na Univerzitetu Crne Gore diplomirao je na Pravnom fakultetu, magistrirao na Ekonomskom fakultetu  na studijskom programu „Ekonomija javnog sektora“ i doktorirao na Univerzitetu  „Mediteran“ na temi „Budžetska kontrola i revizija turističkog javnog sektora.“

Za člana Senata Državne revizorske institucije izabran je, od strane Skupštine Crne Gore, decembra 2006. godine. Prethodno je bio rukovodilac programa razvoja u Sekretarijatu za razvoj, načelnik sektora za zakonsku regulativu u Agenciji za mala i srednja preduzeća, savjetnik potpredsjednika Vlade i šef kabineta Predsjednika Skupštine Crne Gore.

Na Fakultetu za poslovne studije (MBS) i Pravnom fakultetu Univerziteta „Mediteran“ predavač na predmetima  „Kontrola i revizija“ i  „Finansije i finansijsko pravo“.

Izabran je za ovlašćenog ispitivača Državne revizorske institucije za sticanje licence – državni revizor, na predmetu – „Revizija javnog sektora.“

Predavač je na programima stručnog usavršavanja „Planiranje i izvršenje budžeta“ i „Kontrola budžeta“ Uprave za kadrove Crne Gore i autor publikacije „Osnove budžetskog prava i budžetska kontrola u Crnoj Gori“.

Završio je više specijalističkih programa iz oblasti privredno pravne materije, elektronske trgovine, poslovnih komunikacija i budžetskog prava i bio član ekspertskih timova za izradu zakona o privrednim društvima, insolventnosti privrednih društava, koncesijama itd.

Stekao je certifikat European Center for Peace and Development (2002) na programu »Electronic commerce in banking and trade« i sertifikat Savjeta Evrope u Strazburu (Council of Europe) na programu »Javne politike i  demokratsko rukovođenje« (2007).

Boravio je na stručnim usavršavanjima u Sjedinjenim Američkim Državama (2003. godine), Saveznoj Republici Njemačkoj (2007) i Norveškoj (2011) u okviru programa američke vlade, GTZ-ta, Nansen Dialog Centra (Norveška) i Nacionalnog demokratskog instituta (SAD).

Učesnik je XIX i XX Kongresa INTOSAI-a (Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija) u Meksiko Sitiju (2007) i Johanesburgu (2010) godine.

Na Skupštini Udruženja pravnika 2008. i 2012. godine biran je za potpredsjednika Udruženja pravnika Crne Gore, a od 2008. godine obavlja i funkciju Glavnog i odgovornog urednika časopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik“.

Autor je knjige „Finansijska regulativa i kontrola“ u izdanju Univerziteta „Mediteran“, dva priručnika za izvodjenje nastave i polaganje ispita za zvanje državnog revizora, kao i 17 stručnih radova i tekstova iz oblasti finansijskog prva, revizije javnog sektora, ustavnog prava i savremenih političkih sistema, objavljenih u domaćim i medjunarodnim časopisima.

Član je Savjeta Fondacije „Petrović – Njegoš“.