Baner

Prof. dr Branislav Radulović


Funkcija:

Član Senata

Telefon:

020 407-409

Faks:

020 407-417

E-mail:

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Datum rođenja: 15. novembar 1968. godine

Mjesto rođenja: Vrbas, Vojvodina

Oženjen, otac dvoje djece.


Biografija:


Na Univerzitetu Crne Gore diplomirao na Pravnom fakultetu oktobra 1993. godine.

Magistrirao i doktorirao iz oblasti revizije javnog sektora i izabran u zvanje vanrednog profesora na Univerzitetu „Mediteran“ (2020 godine) i za profesora na  predmetima „Kontrola i revizija“, „Interna kontrola i revizija” i „Revizija javnog sektora.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta „Mediteran“ profesor  na predmetu „Kompanijsko pravo”. Na Fakultetu za evropske i državne studije profesor na predmetu „Finansije i finansijsko pravo“.

Za člana Senata Državne revizorske institucije izabran, od strane Skupštine Crne Gore, decembra 2006. godine. Rukovodio progamima uvođenja kontrole kvaliteta, revizije uspjeha i razvoja internih metodologija.

Prethodno bio rukovodilac programa razvoja u Sekretarijatu za razvoj, načelnik sektora za zakonsku regulativu u Agenciji za mala i srednja preduzeća, savjetnik potpredsjednika Vlade za pravna pitanja i šef kabineta Predsjednika Skupštine Crne Gore.

Na Skupštini Udruženja pravnika Crne Gore 2018. godine izabran za predsjednika Udruženja pravnika Crne Gore (na Skupštinama Udruženja 2008. i 2012. godine biran za potpredsjednika Udruženja pravnika, a u prethodnom  mandatu bio Generalni sekretar Udruženja).

Od 2008. godine obavlja funkciju Glavnog i odgovornog urednika časopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik“, u kojem je objavio preko 20-tak naučnih članaka, prikaza i ogleda iz oblasti privrednog, ustavnog, budžetskog prava.

Aktivni učesnik na Kopaoničkoj školi prirodnog prava „Slobodan Perović“ i autor članaka objavljenih u zboniku radova (2019. godine)

Imenovan od strane Upravnog odbora privredne Komore Crne Gore za člana Arbitražnog suda Komore (od 2015 godine).

Ovlašćeni predavač i ispitivač na Insitutu računovođa i revizora (IRR).

Predavač na Kongresima i programima Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRRCG) i član Redakcije časopisa „Računovodstvo i revizija“ i autor više naučnih i stručnih članaka u objavljenih u časopisu.

Ovlašćeni ispitivač za sticanje licence – državni revizor, kao  i za sticanje nacionalne stručne kvalifikacije: ovlašćeni računovođa. Nosilac licence Ispitnog centra Crne Gore za ispitivača – ovlašćeni računovođa. Ranije bio ovlašćeni ispitivač na stručnom ispitu za rad u državnim organima Uprave za kadrove i autor priručnika za polaganje ispita na predmetu „Privredno pravo“.

Završio više specijalističkih programa iz oblasti privrednopravne materije, elektronske trgovine, poslovnih komunikacija, budžetskog prava i revizije javnog sektora. Bio član ekspertskih timova za izradu zakona o privrednim društvima, stečaju i insolventnosti privrednih društava, koncesijama, eksternoj reviziji i dr.

Saradjivao sa ekspertskim timom za izradu Ustava Crne Gore (2007) godine i Venecijanskom komisijom u tom procesu. U ime Udruženja pravnika Crne Gore izdavač „Komentara Ustava Crne Gore“ i recezent više naučnih knjiga, publikacija i izdanja.

Stekao certifikat European Center for Peace and Development (2002) na programu Electronic commerce in banking and trade i sertifikat Savjeta Evrope u Strazburu (Council of Europe) na programu „Javne politike i demokratsko rukovođenje” (2007.), certifikat na programima UN/INTOSAI u Beču (2014-2015), na programima Evropskog revizorskog suda, a 2016. godine stekao je certifikat USAID i Centra za revizorsku izuzetnost za program revizije performansi.

Predavač na programima Savjeta Evrope – škole političkih studija u Sarajevu (BiH) i predavač na progamima većeg broja domaćih i medjunarodnih organizacija.

Boravio  na stručnim usavršavanjima u Sjedinjenim Američkim Državama (2003.), Saveznoj Republici Njemačkoj (2007.) i Norveškoj (2011.) u okviru programa američke vlade, GTZ-ta, Nansen Dialog Centra (Norveška) i Nacionalnog demokratskog instituta (SAD).

Učesnik Kongresa INTOSAI-a (Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija) u Meksiko Sitiju (2007.), Johanesburgu (2010.), Pekingu (2013.), Abu Dabiju (2016.) i Moskvi (2019.) godine.

Autor  knjige „Finansijska regulativa i kontrola“ u izdanju Univerziteta „Mediteran“, dva priručnika za izvođenje nastave i polaganje ispita za zvanje državnog revizora, priručnika „Privredno pravo” u izdanju UZK, kao i 40 stručnih radova i tekstova iz oblasti privrednog prava, budžetskog prava, ustavnog prava, revizije javnog sektora, savremenih političkih sistema i istorije države i prava objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima.

Autor naučnih članka koja su objavljena u izdanjima Hrvatske akademije nauka i umjetnosti 2018. i 2019. godine i saradnik na izradi Leksikona diplomatije CANU (2022 godina).