Baner


dr Branislav Radulović


Funkcija:

Član Senata

Telefon:

020 407-409

Faks:

020 407-417

E-mail:

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


Biografija:

Rođen 15.11.1968. god. u Vrbasu, Vojvodina. Oženjen, otac dvoje djece.

Na Univerzitetu Crne Gore diplomirao je na Pravnom fakultetu, magistrirao na Ekonomskom fakultetu  na studijskom programu „Ekonomija javnog sektora“ i doktorirao na Univerzitetu  „Mediteran“ na temi „Budžetska kontrola i revizija turističkog javnog sektora.“

Za člana Senata Državne revizorske institucije izabran je, od strane Skupštine Crne Gore, decembra 2006. godine. Prethodno je bio rukovodilac programa razvoja u Sekretarijatu za razvoj, načelnik sektora za zakonsku regulativu u Agenciji za mala i srednja preduzeća, savjetnik potpredsjednika Vlade i šef kabineta Predsjednika Skupštine Crne Gore.

Na Fakultetu za poslovne studije (MBS) i Pravnom fakultetu Univerziteta „Mediteran“ predavač na predmetima  „Kontrola i revizija“ i „Finansije i finansijsko pravo“.

Izabran je za ovlašćenog ispitivača Državne revizorske institucije za sticanje licence – državni revizor, na predmetu – „Revizija javnog sektora.“

Predavač je na programima stručnog usavršavanja „Planiranje i izvršenje budžeta“ i „Kontrola budžeta“ Uprave za kadrove Crne Gore i autor publikacije „Osnove budžetskog prava i budžetska kontrola u Crnoj Gori“.

Završio je više specijalističkih programa iz oblasti privredno pravne materije, elektronske trgovine, poslovnih komunikacija i budžetskog prava i bio član ekspertskih timova za izradu zakona o privrednim društvima, insolventnosti privrednih društava, koncesijama itd.

Stekao je certifikat European Center for Peace and Development (2002) na programu »Electronic commerce in banking and trade« i sertifikat Savjeta Evrope u Strazburu (Council of Europe) na programu »Javne politike i  demokratsko rukovođenje« (2007).

Boravio je na stručnim usavršavanjima u Sjedinjenim Američkim Državama (2003. godine), Saveznoj Republici Njemačkoj (2007) i Norveškoj (2011) u okviru programa američke vlade, GTZ-ta, Nansen Dialog Centra (Norveška) i Nacionalnog demokratskog instituta (SAD).

Učesnik je XIX i XX Kongresa INTOSAI-a (Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija) u Meksiko Sitiju (2007) i Johanesburgu (2010) godine.

Na Skupštini Udruženja pravnika 2008. i 2012. godine biran je za potpredsjednika Udruženja pravnika Crne Gore, a od 2008. godine obavlja i funkciju Glavnog i odgovornog urednika časopisa za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik“.

Autor je knjige „Finansijska regulativa i kontrola“ u izdanju Univerziteta „Mediteran“, dva priručnika za izvodjenje nastave i polaganje ispita za zvanje državnog revizora, kao i 17 stručnih radova i tekstova iz oblasti finansijskog prva, revizije javnog sektora, ustavnog prava i savremenih političkih sistema, objavljenih u domaćim i medjunarodnim časopisima.

Član je Savjeta Fondacije „Petrović – Njegoš“.


Nikola N. Kovačević 

 

Funkcija:

Član Senata

Telefon:

020 407-424

Faks:

020 407-417

E-mail:

Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


Biografija:

Rođen 28. marta 1958. godine u Bijelom Polju, Crna Gora.

Osnovnu i srednju školu završio je u Bijelom Polju. Na Univerzitetu Crne Gore diplomirao je na Pravnom fakultetu u Podgorici.

Radni angažman je započeo radeći na komercijalnim poslovima u privredi – RO „Gornji Ibar“ Rožaje PC Bar i kao šef trgovinskog predstavništva RO „Stočar“ Zagreb u Baru.

Rukovodio je kao direktor Centrom za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj. Imenovan je bio od strane Skupštine Opštine Bar za predsjednika Komisije za prihvat i smještaj izbjeglica. Izabran je bio za člana Skupštine i Predsjedništva Crvenog krsta SR Jugoslavije i na toj funkciji bio je do 2002. godine. U mandatnom periodu bio je član tijela i organa Crvenog krsta Crne Gore, kao i član predsjedništva Opštinske organizacije Crvenog krsta Bar.

Profesionalnu karijeru nastavlja na mjestu pomoćnika ministra rada i socijalnog staranja, Sektor za socijalnu i dječju zaštitu. U toku svog angažmana u Ministarstvu rada i socijalnog staranja učestvovao je realizaciji niza značajnih stručnih studija i istraživanja.

Obavljao je funkciju predsjednika Borda direktora u više privrednih društava.

Bio je član Izvršnog odbora Demokratske partije socijalista Crne Gore.

Za člana Senata Državne revizorske institucije izabran je, od strane Skupštine Crne Gore, jula mjeseca 2013.godine.

Koautor je dokumenta na temu „Procjena socijalne ugroženosti domicilnog stanovništva, izbjeglica i raseljenih lica u Republici Crnoj Gori“ – Crveni Krst Crne Gore, jun 2000.godine.

Učesnik je velikog broja regionalnih i međunarodnih profesionalnih skupova, seminara i radionica iz oblasti socijalne i dječje zaštite.

Oženjen, otac troje djece.


Zoran Jelić


Funkcija:

Član Senata


Telefon:
020 407-402

Faks:
020 407-417

E-mail:
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


Biografija:

Rođen 8. maja 1959. godine u Nikšiću.

Osnovnu školu završio je u Nikšiću, a gimnaziju "Slobodan Škerović" u Podgorici. Na Univerzitetu Crne Gore diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i završio poslijediplomske studije na smjeru „Programiranje razvoja i poslovno planiranje“.

Radni angažman je započeo kao pripravnik u SIZ-u zapošljavanja Republike Crne Gore, a zatim kao savjetnik za planiranje i programiranje.

Obavljao je funkciju direktora Biroa rada Podgorica, a zatim pomoćnika generalnog direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Od 2008. godine do 2012. godine bio je generalni direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Karijeru je nastavio kao poslanik u tri saziva Skupštine Crne Gore. Kao poslanik 25. saziva Skupštine Crne Gore bio je predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, član Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i član Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije.

Aktivno je učestvovao u izradi više zakonskih propisa i akata i objavio više članaka u stručnim časopisima iz oblasti tržišta rada i zapošljavanja.

Pored toga, bio je član Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, Odbora za reviziju AD Prva banka Nikšić i član Socijalnog savjeta. Obavljao je funkciju predsjednika UO HTP Ulcinjska rivijera AD i bio član odbora direktora više privrednih društava.

Za člana Senata Državne revizorske institucije izabran je na prvoj sjednici Prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore održanoj 6. marta 2017. godine.

Oženjen, otac četvoro djece.