Baner

Infografici


Infografici uz saradnju sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju


Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ustavnog suda za 2021. godinu (infografik)

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Tužilaštva za 2020. godinu (infografik)

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za 2021. godinu (infografik)

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokratske partije Crne Gore za 2020. godinu (infografik)

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2020. godinu (infografik)

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2020. godinu (infografik)

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja grupe birača “Tivatska akcija” za 2020. godinu (infografik)

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije socijalista za 2020. godinu (infografik)

Izvještaj o realizaciji preporuka datih u reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokrata Crne Gore za 2020. godinu (infografik)

Realizacija preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2020. godinu (infografik)

Realizacija preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Albanske alternative za 2020. godinu (infografik)

Realizacija preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Grupe birača „Arsenal za Tivat“ za 2020. godinu (infografik)

Realizacija preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2020. godinu (infografik)

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva ekonomije za 2020. godinu (infografik)

Izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja Nacionalnih savjeta za 2020. godinu (infografik)

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Regionalni vodovod crnogorsko primorje“ - Budva za 2020. godinu (infografik)

Realizacija preporuka iz Izvještaja o kontrolnoj reviziji Opštine Plav za 2018. godinu

Izvještaj o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu (infografik)

Izvještaj o realizaciji preporuka iz Izvještaja o reviziji predloga zakona  o Završnom računu budzeta Crne Gore za 2019. godinu

Realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2018. godinu (infografik)

Realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Socijaldemokrata Crne Gore za 2018. godinu (infografik)

Realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2018. godinu (infografik)

Realizacija preporuka iz Godišnjeg finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2019. godinu (infografik)

Realizacija preporuka iz Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2019. godinu (infografik)

Realizacija preporuka iz zvještaja o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2020. godinu