Baner

Projekat „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji“

U aprilu 2014. godine, Državna revizorska institucija Crne Gore potpisala je Ugovor s Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori o početku realizacije tvining lajt projekta „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore“.

Projekat „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore“ sprovodila je Državna revizorska institucija Crne Gore, kao korisnik projekta u saradnji s partnerom, Nacionalnom kancelarijom za reviziju Republike Litvanije. Projekat, koji je finansiran od Evropske komisije u ukupnoj vrijednosti od 250,000.00€, realizovan je kroz pet aktivnosti u trajanju od osam mjeseci.

Cilj projekta je bio da se poveća efikasnost i pravilnost upravljanja i korišćenje javnih sredstava u Crnoj Gori kroz jačanje revizorskih kapaciteta i osiguranje kvaliteta revizija u skladu s međunarodnim revizorskim standardima vrhovnih revizorskih institucija i međunarodnom revizorskom praksom.

Cilj prve aktivnost „Prevođenje i upoznavanje s međunarodnim standardima za kontrolu kvaliteta“ bila je da se pruži podrška DRI u prevođenju i upoznavanju sa ISSAI standardom 40 „Kontrola kvaliteta“ i ostalim ISSAI standardima, koji se tiču kontrole kvaliteta, kao što su ISSAI ISSAI 1000, 1220, 1620, 3100, 4100 i 4200. Tokom realizacije prve aktivnosti, izvršen je prevod standarda (ISSAI 40, 1000, 1220, 1620, 3100, 4100, 4200) s engleskog na crnogorski jezik. Eksperti iz Nacionalne kancelarije za reviziju Republike Litvanije su održali obuke revizorskom kadru na temu primjene standarda o kontroli kvaliteta i predstavili cjelokupan proces vezan za finansijsku reviziju, reviziju uspjeha i reviziju usklađenosti u skladu s međunarodnim revizorskim standardima.

Druga aktivnost „Pregled postojeće prakse kontrole kvaliteta DRI i priprema Izvještaja o ocjeni“ podrazumjevala je pregled svih dostupnih dokumenata DRI kako bi se eksperti upoznali s praksom rada DRI. U cilju ostvarivanja planiranog rezultata „Izvještaj o ocjeni“, eksperti su pripremili upinik o ocjeni postojeće prakse na polju kontrole kvaliteta za finansijsku reviziju i reviziju pravilnosti i na osnovu upitnika izradili Izvještaj o ocjeni uključujući i preporuke za razvoj sistema kontrole kvaliteta u DRI u skladu s međunarodnim standardima.

Treća aktivnost „Akcioni plan za uvođenje sistema kontrole kvaliteta DRI“ podrazumjevala je pripremu okvira za osiguranje sistema kontrole kvaliteta u DRI, koji bi sadržao sve elemente u skladu s ISSAI standardima i bio prilagođen specifičnostima i praksi DRI. Ova aktivnost je uspješno realizovana kroz izradu Akcionog plana za uspostavljanje okvira za sistem kontrole kvaliteta DRI.

U cilju realizacije ove aktivnosti i izrade Smjernica za kontrolu kvaliteta revizija, kao krajnjeg rezultata projekta, projektni tim DRI uz podršku eksperata izradio je dva ključna dokumenta: Uputstvo o metodologiji vršenja finansijske revizije i revizije pravilnosti i Uputstvo o metodologiji vršenja revizije uspjeha.

Četvrta aktivnosti „Priprema smjernica za kvalitet revizija“ uspješno je realizovana. Projektni tim DRI i ekspertski tim NAO Litvanije izradili su Smjernice za kontrolu kvaliteta revizija zajedno s kontrolnim listama za finansijsku reviziju, reviziju pravilnosti i reviziju uspjeha. Četvrta aktivnost obuhvatila je takođe još jednu aktivnost koja nije bila predviđena projektom, a odnosila se na prijedlog izmjena Priručnika za planiranje i vršenje finansijske revizije i revizije pravilnosti.

Peta aktivnost podrazumjevala je: organizovanje studijske posjete na temu kontrole kvaliteta revizija i organizovanje obuka u vezi s primjenom Smjernice za kontrolu kvaliteta revizija. Tokom studijske posjete, eksperti NAOL predstavili su svoja iskustva u vezi s sljedećim temama: kontrola kvaliteta na institucionalnom nivou i nivou pojedinačnih revizija; etika i komunikaciona politika; politika ljudskih resursa; sprovođenje finansijske revizije, revizije usklađenosti i revizije uspjeha kroz prezentovanje praktičnih primjera; sprovođenje revizije konsolidovanih državnih računa; praćenje realizacije preporuka i IT sistem za evidentiranje revizorskih nalaza.

Obuka je realizovana kao posljednja aktivnost i podrazumjevala je prezentaciju Smjernica za kontrolu kvaliteta revizija uključujući i kontrolnih lista revizorskom kadru DRI.

Revizorski kadar DRI aktivno je učestvovao tokom realizacije svih aktivnosti predviđenih projektom.

Brošura o završenom tvining lajt projektu „Kontrola kvaliteta revizija u Državnoj revizorskoj instituciji Crne Gore“