Baner

Podzakonska akta


Poslovnik Državne revizorske institucije

Uputstvo o metodologiji vršenja finansijske revizije i revizije pravilnosti

Etički kodeks za državne revizore i druge zaposlene u Državnoj revizorskoj instituciji

Smjernice za reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata

Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Državne revizorske institucije

Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji

Pravilnik o službenoj legitimaciji ovlašćenih lica Državne revizorske institucije

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Državnoj revizorskoj instituciji

Pravilnik o uslovima i nacinu korišcenja službenih vozila Državne revizorske institucije

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja sredstava reprezentacije

Pravilnik o uslovima, načinu odobravanja službenih putovanja, obračunu troškova i isplati sredstava iz blagajne

Pravilnik o varijabilnom dijelu zarade zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji

Pravilnik o zvanjima u Državnoj revizorskoj instituciji

Smjernice za kontrolu kvaliteta vršenja revizije

Smjernice za ocjenu primjene kriterijuma fiskalne odgovornosti

Smjernice za vršenje revizije Završnog računa budžeta Crne Gore

Uputstvo o metodologiji vrsenja revizije uspjeha 2017. godine

Interna procedura o blagajničkom poslovanju u Državnoj revizorskoj instituciji

Interna procedura o načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura

Interna procedura za izradu Nacrta budžeta Državne revizorske institucije

Interna procedura za obračun i isplatu zarada

Odluka o potrošnji goriva

Kadrovski plan Državne revizorske institucije za 2019. godinu

Kolektivni ugovor Sindikalne organizacije DRI i Senata DRI