Baner

15.10.2019.

Izvještaj o reviziji Završnog računa Ljekarske komore Crne Gore za 2018. godinu


09.08.2019.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Doma zdravlja Budva za 2018. godinu


23.10.2018.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za zaštitu konkurencije za 2017. godinu


19.10.2018.

Izvještaj o reviziji Završnog računa Farmaceutske komore Crne Gore za 2017. godinu


03.08.2018.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore za 2017. godinu


02.08.2018.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore za 2017. godinu


18.10.2017.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorskog olimpijskog komiteta za 2016. godinu


30.07.2017.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU SZSVSO „Sergije Stanić" za 2016. godinu


31.01.2017.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za nadzor osiguranja za 2015.godinu


24.07.2013.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Zavod za udžbenike i nastavna sredstva za 2012. godinu


27.07.2012.

Izvještaj o finansijskoj reviziji Regulatorne agencije za energetiku Crne Gore za 2011. godinu.


04.07.2011.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za elektronske medije za 2010. godinu


05.10.2008.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost za 2007. godinu