Baner

Podgorica, 24. decembar 2021. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore, kao punopravna članica Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) je postala članica EUROSAI Radne grupe za reviziju životne sredine (EUROSAI WGEA).

Podgorica, 22. decembar 2021.godine - Predsjednik Senata, dr Milan Dabović i državna revizorka – načelnica u sektoru I Mihaela Popović prisustvovali su 24. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet na kojoj je razmatran Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu.

Podgorica, 17.decembar 2021.godine – Državna revizorka – načelnica u sektoru IV Zorica Knežević, učestvovala je na 20.sjednici Odbra za ljudska prava i slobode na kojoj je razmatran predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2022. godinu, sa predlogom da se razmotre i sledeće budžetske potrošačke jedinice: Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti  i Nacionalni savjeti - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti.

Podgorica, 17. decembar 2021. godine - Predsjednik Senata, dr Milan Dabović, senatori - Nikola N. Kovačević i  Zoran Jelić prisustvovali su petoj sjednici drugog redovnog zasijedanja na kojoj je razmotren Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2020 - oktobar 2021.godine.

Podgorica, 17. decembar  2021. godine – Shodno Planu aktivnosti za ispunjavanje obaveza iz Protokola o saradnji DRI i Skupštine, DRI je izradila grafički prikaz Godišnjeg izvještaja za potrebe sjednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i plenarne sjednice Skupštine povodom razmatranja Izvještaja o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima DRI za period oktobar 2020 – oktobar 2021. godine.

Podgorica, 16. decembar 2021. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović, senatori - Nikola N. Kovačević, dr Branislav Radulović, Zoran Jelić i državna revizorka – načelnica u sektoru I Mihaela Popović, prisustvovali su 21. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, na kojoj je razmotren Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2020 – oktobar 2021. godine. 

Podgorica, 15.decembar 2021.godine – U prostorijama tužilaštva Crne Gore održan je sastanak predstavnika Vrhovnog državnog tužilaštva i Državne revizorske institucije kao vid kontinuirane saradnje ovih državnih organa.

Podgorica, 13. decembar  2021. godine – Senator dr Branislav Radulović i državni revizor - načelnik u sektoru II Blažo Savković su učestvovali na 23. sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj je razmatran Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu sa nalazima i preporukama iz Izvještaja o reviziji Predloga zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2020. godinu, Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Ministarstva odbrane za 2020. godinu i Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godine u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice iz oblasti bezbjednosti i odbrane.

Podgorica, 09. decembar 2021.godine – Član Senata Nikola N. Kovačević učestvovao je na XIV Nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji, koju je NVO MANS organizovala povodom dana borbe protiv korupcije, uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Holadnije i posredstvom Ambasade Kraljevine Holandije, Američke ambasade u Crnoj Gori, projekta Balkan Tender Watch koalicije, Delegacije Evropske unije, Ambasade Italije u Podgorici i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ).

Podgorica, 01.decembar 2021.godine – Državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za standardizaciju, zakonodavstvo i vršenje revizije uspjeha Svetlana Brajović učestvovala je na konferenciji koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju (CDT)  u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Holandije.

Podgorica, 22. novembar 2021.godine – U skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za sticanje zvanja državni revizor,  Državna revizorska institucija organizuje decembarski ispitni rok za polaganje ispita za stucanje zvanja Državni revizor.

Podgorica, 22. novembar 2021. godine – Predsjednik Senata dr Milan Dabović, senator Zoran Jelić i državna revizorka – rukovoditeljka Odeljenja za kooperativne revizije, međunarodnu saradnju i saradnju sa Skupštinom, Vladom i javnošću Marija Žugić su prisustvovali na 17. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore povodom razmatranja i utvrđivanja Akcionog plana za realizaciju obaveza iz Protokola o saradnji Skupštine Crne Gore i Državne revizorske institucije.

Strana 9 od 71